Voorbereiding overstap LSP Ketenzorg begonnen

(ingezonden)

De OZIS Ketenzorg standaard, sinds 2008 toegepast door leveranciers van ketenzorg- en huisarts-informatiesystemen, is aan het eind van haar levensduur. De leveranciers hebben besloten om deze standaard te laten opvolgen door de LSP Ketenzorg standaard van VZVZ. LSP Ketenzorg is gebaseerd op de Nictiz-informatiestandaard voor ketenzorg. Om die reden is in mei 2018 door het bestuur van Stichting OZIS besloten om zodra het verantwoord is te stoppen met de OZIS ketenzorg standaard.

Stichting OZIS realiseert zich dat het daadwerkelijk beëindigen van het gebruik van de OZIS Ketenzorg standaard afhankelijk is van de beschikbaarheid van de nieuwe LSP Ketenzorg standaard in alle ketenzorg- en huisartsinformatiesystemen. De continuïteit van de zorg mag niet in het geding komen. Op dit moment ondersteunen nog niet alle systemen de LSP Ketenzorg standaard. De overgang naar de LSP Ketenzorg standaard is dit jaar gestart en zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.

Het bestuur van Stichting OZIS heeft daarom besloten dat:

  • Het gebruiksrecht op de OZIS Ketenzorg standaard in 2020 doorloopt en per leverancier wordt beëindigd zodra dat mogelijk is;
  • Het inhoudelijk beheer van de OZIS Ketenzorg standaard wordt per 1 januari 2020 gestopt. Er zullen bijvoorbeeld geen aanpassingen meer worden doorgevoerd in de uit te wisselen meetwaarden op basis van de NHG tabel. Uiteraard houden wij er rekening mee dat de patiëntveiligheid niet in het geding mag komen.

Stichting OZIS raadt alle zorggroepen die gebruik maken van OZIS Ketenzorgberichten aan om te starten met de voorbereidingen om over te stappen naar het gebruik van de nieuwe standaard. Bijvoorbeeld door een projectplan met planning op te stellen om het gebruik naar een andere manier van uitwisseling (bijvoorbeeld via het LSP) te realiseren. Ook kan een zorggroep een projectverantwoordelijke (projectleider) aanstellen, voor de projectuitvoering voor de gehele zorggroep en alle bij de zorggroep aangesloten huisartsenpraktijken. Met een tijdige voorbereiding voorkomen zorggroepen dat de continuïteit van zorg tijdens de overgangsfase in het geding komt. VZVZ kan zorggroepen en huisartsenpraktijken ondersteunen bij de overstap naar LSP Ketenzorg. Verzoeken voor ondersteuning kunnen worden gemaild naar ketenzorg@vzvz.nl.

Print Friendly, PDF & Email