RIVM aanlevering patiënten en aantallen

De aanlevering bij het RIVM van Covid-19-vaccinaties bij patiënten die daarvoor toestemming hebben gebeurt centraal door Tetra. Daarnaast wordt, anoniem, van alle gevaccineerden (ongeacht wel of geen toestemming) de vaccinatiedatum en het geprikte batchnummer doorgegeven aan het RIVM.

Let op: De methode van aanlevering is gewijzigd, waardoor de kolom “gedeeld met RIVM” Nee kan bevatten terwijl het wel is aangeleverd.

Voor het Digital Green Certificate (het “vaccinatiepaspoort”) wordt momenteel door o.a. VWS, LHV, VZVZ en de HIS-leveranciers naar een technische, werkbare oplossing gezocht.

Oplossing voor virus melding

Momenteel krijgen veel gebruikers de melding van het anti-virus pakket van Windows (Microsoft Defender) dat er een virus aanwezig is in His2006.exe.

De automatische virusherkenning van Windows denkt helaas dat de laatste versie van Bricks Huisarts een virus bevat.

U kunt dit probleem oplossen door Bricks Huisarts af te sluiten en opnieuw op te starten. Uw installatie zal dan vervangen worden door de vorige versie die Windows niet als bedreiging ziet.

Na de installatie kunt u zonder problemen aan het werk.

Onze excuses voor het ongemak.

Registratie COVID-19 vaccinaties door GGD

De GGD is onlangs gestart met het vaccineren van thuiswonende 90-plussers.

We krijgen vragen hoe in Bricks Huisarts geregistreerd kan worden dat deze mensen hun COVID-19 vaccinatie ontvangen hebben.

U hoeft hiervoor niets te doen.

De GGD-en zijn momenteel bezig om het mogelijk te maken dat de praktijk een terugkoppeling in Bricks Huisarts ontvangt wanneer een patiënt gevaccineerd is.

Pilot aanmeldzuil met Wachtkamerschermen®

Afgelopen maanden heeft Wachtkamerschermen® (onderdeel van eValue8 B.V.) een aanmeldsysteem/-zuil pilot gehouden bij Medisch Centrum Lindenheuvel.

Tijdens deze pilot werd gebruik gemaakt van het Bricks Switchboard koppelvlak waardoor het mogelijk was voor patiënten om zichzelf “aanwezig” te melden in Bricks Huisarts.

Gedurende de pilot gingen de patiënten de aanmeldzuil uit zichzelf gebruiken. Het gevolg was dat de assistentes meer tijd beschikbaar hadden voor persoonlijke vragen van patiënten en andere taken. Dit alles omdat er minder patiënten aan de balie waren om zich te melden.

Lees het hele verhaal op wachtkamerschermen.nl.

COVID-19 vaccinaties registreren

De COVID-vaccinatiemodule is vanaf vandaag beschikbaar.

In onze handleiding is een uitleg opgenomen hoe u binnenkort gebruik kunt maken van rapport 94 COVID-19 vaccinatieprogramma (2021).

Wilt u rapport 94 en een aantal andere wijzigingen nu al bekijken? U kunt de Volatile versie installeren door het commando VERSIEVOLATILE in de commandoregel te typen. Na opnieuw opstarten van Bricks Huisarts wordt de versie Volatile automatisch geïnstalleerd.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een overzicht/export te genereren dat u kunt gebruiken voor het indienen van declaraties. Dit overzicht voegen we aan het rapport toe zodra duidelijk is welke gegevens u dient aan te leveren.