Automatische afmelden Corona opt-ins

Vanaf woensdag 5 april 2023 zullen we, op verzoek van VZVZ, de tijdelijke Corona opt-ins van uw praktijk afmelden bij het LSP.

De bestaande opt-ins blijven actief, deze zullen niet worden aangepast.

Voor meer informatie over het afmelding verwijzen we u naar de website van VZVZ.

Voorbereiding overstap LSP Ketenzorg begonnen

(ingezonden)

De OZIS Ketenzorg standaard, sinds 2008 toegepast door leveranciers van ketenzorg- en huisarts-informatiesystemen, is aan het eind van haar levensduur. De leveranciers hebben besloten om deze standaard te laten opvolgen door de LSP Ketenzorg standaard van VZVZ. LSP Ketenzorg is gebaseerd op de Nictiz-informatiestandaard voor ketenzorg. Om die reden is in mei 2018 door het bestuur van Stichting OZIS besloten om zodra het verantwoord is te stoppen met de OZIS ketenzorg standaard.

Lees verder “Voorbereiding overstap LSP Ketenzorg begonnen”

Gegevens uitwisselen met uw ketenzorgsysteem gaat veranderen

Maakt uw praktijk gebruik van een Ketenzorgsysteem van bijvoorbeeld Caresharing, Care2U, Health Connected, Labelsoft, Pamires, Topicus, VitalHealth, Zorgdossier, etc.? Met ingang van 1 januari 2020 komt er, zoals het er naar uit ziet, een grootschalige verandering aan voor praktijken die geen gebruik maken van “Calculus Ketenzorg”!

Lees verder “Gegevens uitwisselen met uw ketenzorgsysteem gaat veranderen”

Aansluiten op het LSP in 2019

Bricks Huisarts/Bricks Apotheek (VidiVici) aansluiten op Landelijk Schakel Punt

Tetra stelt het aansluiten op het Landelijk Schakel Punt (LSP) niet verplicht; zowel Bricks Huisarts als Bricks Apotheek (VidiVici) zijn volledig functioneel zonder LSP aansluiting en/of gebruik van UZI passen. Mocht u uw praktijk willen aansluiten op het LSP vul dan ons aansluitformulier in, daarmee geef u Tetra opdracht om uw praktijk aan te sluiten op het LSP. Lees verder “Aansluiten op het LSP in 2019”

LSP – stand van zaken

LET OP!
Er is een recenter bericht: “Aansluiten op het LSP in 2019“.


TetraHIS / VidiVici : aansluiten op LSP

Tetra stelt het aansluiten op het Landelijk Schakel Punt niet verplicht; zowel TetraHIS als VidiVici zijn volledig functioneel zonder LSP aansluiting of gebruik van UZI passen.

Mocht u besluiten aan te willen sluiten op het Landelijk Schakel Punt staan hier de stappen, bijbehorende kosten en vergoedingen genoemd:

Stap 1: aanvragen UZI passen

U vraagt zelf de UZI passen aan via deze website.
De kosten voor het aanvragen van de UZI pas(sen):

Kosten:
Tot 1 juli gratis.
Vanaf 1 juli:

  • UZI pas: € 483,- (UZI pas is 3 jaar geldig)
  • Kaartlezer: € 18,-
  • Software kaartlezer: € 66,-

Vergoedingen:
Na 1 juli worden de kosten van UZI middelen vergoed door VZVZ.

Stap 2: Aanvragen server certificaat

Om uw TetraHIS / VidiVici te kunnen gebruiken in combinatie met het LSP dient de Tetra Cluster Server (of als u een oudere server hebt, de ‘gewone’ server) voorzien te worden van een z.g. ‘servercertificaat’.

Hier staat het formulier om Tetra opdracht te geven om uw praktijk aan te sluiten.

Kosten vanaf 1 juli:

  • UZIRegister: € 522,- (3 jaar geldig)

Voor het aanvragen van het certificaat klik hier.

Vergoedingen:
Na 1 juli worden kosten server certificaat vergoed door VZVZ.

Stap 3: Aanmelden bij VZVZ

Naast het aanvragen van de UZI-middelen is het ook nodig dat er een GBZ aanvraagformulier wordt ingevuld. Middels dit formulier meldt u zich aan bij VZVZ voor aansluiten op het LSP. Wanneer VZVZ het GBZ aanvraagformulier heeft verwerkt, dan wordt de gebruikersovereenkomst teruggestuurd naar u teruggestuurd en moet u deze ondertekenen. Daarna kan technische aansluiting pas worden gerealiseerd.

Stap 4: Aansluiten praktijk

Uw praktijk dient via een ZSP provider aangesloten op internet te zijn. Meest gangbare keuze hierbij is E-Zorg.

Meer informatie
Het Servicecentrum Zorgcommunicatie heeft een aantal checklists on line gezet. Deze kunt u hier vinden.

Kosten:

  • Aansluiten op ZSP provider: zie tarieven van betreffende provider
  • Aansluiten praktijk (Tetra): Eenmalige aansluitkosten: € 1.750,- (excl. BTW)
  • Aansluiten praktijk (Tetra): Eenmalige verwerkingskosten: € 275,- (excl. BTW)
  • Aansluiten praktijk (Tetra): Jaarlijkse kosten per FTE: € 500,- (excl. BTW)

Vergoedingen:
Het antwoord hierop is niet rechtoe rechtaan te geven, maar afhankelijk van een zeer groot aantal variabelen. We verwijzen u dan ook naar de folder van de LHV om te kunnen zien voor welke vergoeding(en) uw praktijk in aanmerking komt. Deze folder vindt u hier.

Disclaimer:
Alle genoemde kosten, vergoedingen en prijzen (uitgezonderd de prijzen van Tetra) zijn onder voorbehoud.
Voor een actueel overzicht van de kosten van UZI middelen kunt u terecht bij de website van het UZI register.

Gebruik UZI pas verplicht?

Als u er voor kiest om een UZI pas te gebruiken om uw praktijk aan te sluiten op het Landelijk Schakel Punt wordt een (groot) deel van de kosten vergoed door het VZVZ. Promedico lijkt ervoor te kiezen de toegang tot Promedico (vdf) middels UZI passen te beveiligen. In dit geval worden de Promedico gebruikers die _niet_ op het Landelijk Schakel Punt willen aansluiten dus op aanzienlijke kosten gejaagd; immers vergoeding voor aanschaf UZI middelen door VZVZ is gebonden aan aansluiten op het LSP.

Een mogelijk voordeel van het gebruik van een UZI pas icm uw HIS is dat adres gegevens van patienten, die tot voor kort (soms) via Vecozo bereikbaar waren, via de webservice van SBV-Z op te vragen zijn.

Tetra verwacht dat deze door Promedico gekozen lijn op niet al te lange termijn ook door andere leveranciers gevolgd zal worden. Het gebruik van een UZI middelen is bij TetraHIS / VidiVici niet verplicht, en zal dit ook nooit worden. U hebt dit alleen nodig indien u wenst aan te sluiten op het LSP.