Compensatie kosten DVZA

De DVZA kosten die gemaakt zijn in het kader van het programma OPEN in de periode tot mei 2024 worden vergoed via Stichting Legio. Tetra heeft deze kosten tot nu toe niet aan u in rekening gebracht, in afwachting van een regeling. Deze is nu bekend gemaakt op de website van de LHV.

Binnenkort ontvangt u daarom alsnog een factuur, met tegelijk een creditfactuur. Tetra regelt de betaling verder rechtstreeks met Stichting Legio.

Voor praktijken die in deze periode zijn overgestapt van CGM, HealthConnected, MicroHis of Medicom naar Bricks Huisarts wordt een compensatie van de door u betaalde kosten door Tetra uitbetaald.

Print Friendly, PDF & Email