Storing in receptenverkeer [Update]

Door de overstromingen in Zuid-Limburg kampen wij momenteel met een stroomstoring in ons datacenter in Maastricht. Het gevolg
hiervan is dat voor een deel van onze klanten het uitgaande receptenverkeer momenteel niet loopt.

Via rapport 0069 kunt u controleren of uw recepten verstuurd zijn. Wanneer de recepten niet verstuurd zijn
willen wij u vragen de recepten te faxen naar de apotheek.

Via dit blog zullen we een update geven als de storing is opgelost.

Update:

De storing is op 16-7-2021 om 09:15 opgelost.

Via rapport 0069 kunt u de niet verstuurde recepten via de rechtermuisknop opnieuw aanbieden.

Covid-19-vaccinatiedata corrigeren vóór woensdag 14 juli

Let op: Op 14-07-2021 zal alle geregistreerde Covid-19-vaccinatie data opnieuw aan het RIVM worden doorgegeven. U dient vóór woensdag 14 juli de eventuele correcties ingevoerd te hebben.

Vaccinaties die in het verleden geregistreerd zijn via het commando INVOERDATUM zullen bij de volgende aanlevering aan het RIVM correct worden doorgegeven.

In dit artikel leggen we uit hoe u in Bricks Huisarts versie 2.3.8.81888 of hoger bestaande vaccinatiedata met terugwerkende kracht kunt aanpassen via rapport 94 (COVID-19-vaccinatieprogramma (2021)).

“Covid-19-vaccinatiedata corrigeren vóór woensdag 14 juli” verder lezen

12 tot 18 jarigen, met medische risico, uitnodigen voor coronavaccinatie

Kinderen tussen de 12 tot 18 jaar die een medisch risico hebben komen in aanmerking voor een covid-19-vaccinatie.

Voor deze doelgroep gaat het om de leeftijdselectie 01-01-2004 tot en met 30-06-2009.

Met rapport 94 kunt u een overzicht genereren waarmee deze doelgroep uitgenodigd kan worden.

Hieronder leggen we u uit welke stappen u hiervoor dient te doorlopen:

“12 tot 18 jarigen, met medische risico, uitnodigen voor coronavaccinatie” verder lezen

Aansluiting MedMij in het kader van uw deelname aan OPEN

Voor deelnemers aan het OPEN-programma gelden een aantal voorwaarden; één hiervan betreft dat met ingang van 1 juli 2021 uw patiënten hun medisch dossier in Bricks Huisarts kunnen raadplegen via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) met een MedMij-label. Aan uw kant is hiervoor een z.g. DVZA (Dienstverlener Zorgaanbieder) aansluiting nodig; Bricks Huisarts kan dit voor u zijn. 

Hieronder leggen we uit wat hiervoor nodig is:

“Aansluiting MedMij in het kader van uw deelname aan OPEN” verder lezen

RIVM aanlevering patiënten en aantallen

De aanlevering bij het RIVM van Covid-19-vaccinaties bij patiënten die daarvoor toestemming hebben gebeurt centraal door Tetra. Daarnaast wordt, anoniem, van alle gevaccineerden (ongeacht wel of geen toestemming) de vaccinatiedatum en het geprikte batchnummer doorgegeven aan het RIVM.

Let op: De methode van aanlevering is gewijzigd, waardoor de kolom “gedeeld met RIVM” Nee kan bevatten terwijl het wel is aangeleverd.

Voor het Digital Green Certificate (het “vaccinatiepaspoort”) wordt momenteel door o.a. VWS, LHV, VZVZ en de HIS-leveranciers naar een technische, werkbare oplossing gezocht.