Update Bricks WebApp op 31 oktober 2018

Op woensdag 31 oktober zullen we de Bricks WebApp updaten naar versie 1.9.4. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • We noemen de Bricks WebApp vanaf nu Bricks Patiënt.
 • Patiënten kunnen hun metingen, waar van toepassing, in een grafisch overzicht zien als een meting meer dan één keer voorkomt in de afgelopen 14 maanden.
 • Straat en woonplaats worden automatisch opgezocht op basis van postcode en huisnummer voor patiënten die zich inschrijven.
 • We doen er alles aan om de patiënt niet in aanraking te laten komen met onvolkomenheden. In het geval dit toch mocht voorkomen, dan tonen we vanaf nu een uitgebreidere foutmelding.

Aangepaste versie van gebruikers- / verwerkersovereenkomst beschikbaar

Na contact gehad te hebben met de juridische afdeling van de LHV, zijn nog een aantal kleine tekstuele wijzigingen in de overeenkomst aangebracht. U kunt de meest recente versie van de overeenkomst hier downloaden.

Mocht u gebruik willen maken van deze aanpassingen kunt u deze overeenkomst, invullen, ondertekenen en ingescand sturen naar . U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een door ons ondertekende versie retour.

Nieuwe versie Bricks Huisarts (2.1.5) beschikbaar vanaf 23 oktober 2018

Op dinsdag 23 oktober brengen we een nieuwe versie (2.1.5.70034) van Bricks Huisarts uit. Hierbij de belangrijkste zaken:

Let op

 • Het vinkje “vrijgeven medicatie” werkt vanaf nu hetzelfde als alle andere vinkjes in Bricks Huisarts. U dient het vinkje aan te vinken om medicatie vrij te geven!

Formulariumgericht Voorschrijven Medicatie voorschrijven met EVS
Vanaf medio oktober kunt u de logica activeren waarmee u Formulariumgericht Voorschrijven kunt meten. Voor het meten hiervan maakt Tetra gebruik van de betreffende Digitalis/Prescriptor modules. Heeft u nog geen licentie aangevraagd voor het gebruik van Prescriptor (het EVS van Digitalis) vraag dit dan op tijd aan zodat uw praktijk vanaf medio oktober doelgericht voorschrijven kan meten. Lees voor meer informatie ons blog.

Aangepast

 • HAP berichten die via het LSP ontvangen zijn kunt u vanaf nu terugvinden en lezen in het communicatiescherm. Met deze aanpassing kunt u, na dubbel klikken in het journaal, tevens het gehele bericht lezen.

Nieuw

 • U kunt vanaf nu zoeken op het telefoonnummer van de patiënt. Vink hiervoor het “telefoonnummer” vakje aan en vul een gedeelte van een telefoonnummer in.
 • Facturen crediteren? Start met het commando CFT de tool voor het maken van creditfacturen. Hierbij de link naar de documentatie.
  Deze tool is niet van toepassing voor klanten die gebruik maken van VIP.
 • Met rapport 89 (Gebruikers activiteiten) kunt u nagaan welke dossiers door welke medewerker bekeken zijn
 • Het commando LAYOUT factuur heeft een preview functie gekregen
 • Patiënt gevonden en snel een consult starten? Dubbel klik op de naam van de betreffende patiënt
 • Geef u een stopreden op bij het verslepen van medicatie naar een ander voorschrift type? Deze reden verschijnt vanaf nu op het “stop recept”.
 • Wilt u een dossier vernietigen/verwijderen? Dat kan vanaf nu via het patiëntbeheer scherm, mits een medewerker voldoende rechten heeft! Dit is in te stellen via het commando MW.
  LET OP:
  Verwijderde dossiers zijn NIET terug te halen! Houd er rekening mee dat er wet- en regelgeving is waaraan u dient te voldoen.
 • Tijdens het koppelen van een bericht een dossier raadplegen van een patiënt zonder de wijzigingen op te slaan of te declareren? Dit kan, klik met uw rechter muisknop op de naam van de patiënt onder het kopje koppelinformatie in het communicatiescherm. Wanneer u kiest voor “Start consult”, kunt u het dossier raadplegen.

Algemeen

 • De commando balk is iets aangepast. Vanaf nu kunt u op de resultaten klikken om deze te activeren én met uw pijltjes toetsen door de resultaten navigeren. Minder typen en dus sneller een commando uitvoeren
 • Bij het verwijzen via ZorgDomein kunt u vanaf nu aangeven welk telefoonnummer van de patiënt meegegeven dient te worden in de verwijzing
 • Medicatie splitsen/samenvoegen
  Schrijft u medicatie voor met een andere sterkte, dan vraagt het HIS of u de medicatie wilt samenvoegen of gesplitst wilt opslaan in het medicatie profiel.
 • Reparatie no-show logica
  Klik op het tandwiel rechts bovenin op het einde-consult scherm om het no-show tarief en de omschrijving in te stellen. Beide dienen per instelling ingevuld te worden
 • Diverse opmaak wijzigingen en verbeteringen
 • Diverse bugs opgelost voor het exporteren van het volledige dossier
 • Diverse bugs opgelost voor de contant nota/facturen
 • Gebruikersnamen verschijnen als kleine letters in het HIS
 • Bij het ingeven van een Opt IN dient u bij “akkoord met” zelf aan te geven waar de patiënt mee akkoord gaat. In overleg met VZVZ is de standaard tekst weggehaald.

WebApp gerelateerd

 • Bij het beantwoorden van een e-consult of het vrijgeven/doorsturen van een MEDLAB heeft u vanaf nu meer declaratie mogelijkheden.
 • Bij e-consults kunt u vanaf nu standaard antwoorden aanmaken. Hiermee wordt het beantwoorden van e-consults makkelijker en hopelijk, ook sneller.
 • Bij e-consults kunt u een link naar Thuisarts.nl toevoegen aan het antwoord. Klik met de rechter muisknop op de episode die u wilt koppelen aan het e-consult en kies de Thuisarts “brief” waarvan u een verwijzing mee wilt sturen in het e-consult.

Tip

 • Wist u dat u bij rapport 44 de mogelijkheid heeft om meerdere instellingen aan te maken? Klik naast “selectie” op het tandwiel om de instellingen toe te voegen.

Update Bricks WebApp op 10 oktober 2018

Op dinsdag 10 oktober zullen we de de Bricks WebApp updaten naar versie 1.9.3. De belangrijkste aanpassingen zijn als volgt:

 • Patiënten kunnen via ‘Mijn gegevens’ wijzigingen doorgeven in hun gegevens (adres, mobiel en e-mailadres). De wijziging ontvangt u als een e-consult. Na ontvangst van de melding dient u zelf in Bricks Huisarts de gegevens aan te passen
 • Via ‘Mijn instellingen’ kunnen gebruikers het lettertype vergroten en/of de hoog contrast optie aanzetten
 • Helaas komt het voor dat browsers cookies blokkeren als u de WebApp middels een iframe op uw website toont. Wanneer dit het geval is wordt de WebApp, na het klikken op een link, geopend in een nieuwe tab
 • U kunt de e-mails aanpassen via de beheer pagina i.p.v. via praktijk.tetra.nl. Voor het aanpassen van e-mails logt u in op de beheeromgeving en klikt u op ‘Content’ in het menu en kiest u voor ‘E-mails’