Bevindingen voorlichtingsavonden “De toekomst van ‘online’ in uw praktijk.”

Tijdens de voorlichtingsavonden hebben we veel informatie mogen ontvangen over de gewenste toepassing van online technologie in de huisartsenpraktijk. Via deze weg willen we alle aanwezige deelnemers en sprekers bedanken voor hun inbreng. De volgende bevindingen willen we graag met u delen.

Promotiemateriaal

Veel praktijken hebben aangegeven behoefte te hebben aan promotiemateriaal om de patiënt te kunnen informeren over het bestaan en de mogelijkheden van het portaal. Voor deze praktijken stellen we het volgende materiaal beschikbaar:

Digitale/online communicatie

Geprint promotiemateriaal 

Posters en folders kunt u voordelig bestellen bij Drukwerkdeal.nl m.b.v. bovenstaande documenten.

Meer tijd voor andere zaken

Een deel van de praktijken is terughoudend om patiënten via een portaal afspraken te laten maken en herhaalrecepten aan te laten vragen. Men is in de veronderstelling dat dit ten koste van het patiëntcontact gaat. De praktijken die gebruik maken van het portaal ervaren dit niet. De ervaring leert dat wanneer patiënten zelfstandig zaken kunnen regelen er meer ruimte is voor patiëntcontact, de assistentes meer tijd over hebben voor inhoudelijke taken en administratieve lasten afnemen.

Het portaal promoten

Het herhaaldelijk onder de aandacht brengen van het portaal laat het gebruik aanzienlijk toenemen. Daarom raden wij aan, bij ieder contact de patiënt te wijzen op het gemak van het portaal. Hierbij kan gedacht worden aan het melden:

  • in de wacht na het keuzemenu;
  • tijdens het consult;
  • bij een gesprek aan de balie;
  • in de e-mail handtekening;
  • bij een mailing (bv. griepvaccinatie).

Praktijken die intensief gebruik maken van het portaal geven aan dat het consult een goed moment is om de patiënt er op te wijzen dat hij nog geen account heeft. Wij adviseren in dit geval direct een account aan te maken.

Afspraakbevestiging of -herinnering

Onder andere tijdens de voorlichtingsavond is aangegeven dat men een afspraakbevestiging of -herinnering naar de patiënt wil kunnen sturen. In de eerstvolgende versie van Bricks Huisarts (2.2.1) is het mogelijk om per e-mail een afspraakbevestiging te sturen en te printen. Aan het per e-mail verzenden van afspraakherinneringen wordt op dit moment gewerkt. Zodra dit mogelijk wordt melden wij dit op ons blog.

Buitenlandse patiënten/nummers

Praktijken die in een grensregio of plaats werkzaam zijn waar veel expats wonen lopen steeds vaker tegen het feit aan dat deze groep met een niet Nederlands mobiel nummer een portaal account willen aanmaken.
Gezien de hoge kosten die gemoeid zijn met het sturen van een verificatiecode naar niet Nederlandse mobiel nummer heeft Tetra besloten om deze nummers niet te ondersteunen. Er wordt onderzocht of het mogelijk is om de verificatiecode op een andere manier toch bij de patiënt af te kunnen leveren waardoor inloggen alsnog mogelijk is. 

Speciale doelgroepen

Onder de 16

Ouders met een kind onder de 16 jaar kunnen in het portaal geen afspraak maken voor hun kind. Hetzelfde geldt voor het inzien van uitslagen of het aanvragen van herhaalmedicatie. Voor ieder gezinslid dat wil inloggen op het portaal zal er een account moeten worden aangemaakt met een eigen e-mailadres.

Boven de 60

Het gebruik van online hulpmiddelen is bij de doelgroep 60+ niet vanzelfsprekend. Vaak heeft deze doelgroep extra aandacht nodig bij het gebruik en eigen maken van nieuwe technieken.

Print Friendly, PDF & Email