“Corona opt-in” en wijziging pneumokokken patiëntenselectie

“Corona opt-in”

Op verzoek van LHV, NHG, InEen en de Patiëntenfederatie wordt de opt-in voor het LSP tijdelijk een opt-out, en wordt de toestemming voor inzage verschoven naar degene die de bevraging doet.

Voor meer informatie zie de KNMG en rijksoverheid website.

Dit betekent dat Tetra voor alle praktijken met een LSP aansluiting in de komende dagen voor alle patiënten die geen keuze hebben laten vastleggen een Corona-opt in noteert. Bij de patiëntgegevens staat dan CO2020. Deze worden vervolgens aangemeld op het LSP.

Voor patiënten die al eerder toestemming hebben verleend, danwel expliciet geen toestemming hebben verleend verandert er niets.

Patiënten met “CO2020” die alsnog geen toestemming geven worden weer afgemeld. Uiteraard worden alle patienten ook weer afgemeld als deze noodmaatregel niet meer van kracht is. Ook worden de patienten niet aangemeld/weer afgemeld als de praktijk bezwaar maakt (via de helpdesk).

Gewijzigde selectie voor pneumokokken-vaccinatie

Naar aanleiding van een advies van de Gezondheidsraad is de selectie van patiënten die in aanmerking komen voor een pneumokokkenvaccinatie gewijzigd. Dit betekent concreet dat alle patienten die geboren zijn tussen 1941 en 1947 geselecteerd worden om te bepalen voor hoeveel patienten vaccins moeten worden besteld.

De definitieve selectie, waarin rekening wordt gehouden met patiënten die niet of later in aanmerking komen (omdat ze recent al zijn gevaccineerd, gebruik van cytostatica, e.d.) volgt op een later tijdstip.

Om het aantal patiënten te bepalen opent u rapport 0008 Geslacht/leeftijd.

Vervolgens:

 • (optioneel) Kies de juiste praktijk
 • Peildatum: vandaag
 • Geslacht: beiden
 • Telefoonnummers uitvinken
 • Toon patienten aan laten staan
 • Geboren van: 01-01-1941
 • Geboren tot: 31-12-1947
 • Splits per zorgverlener uitvinken
 • Alle zorgverleners selecteren
 • Geen vaste passanten uit laten staan
 • Klik op tonen

Onderaan het rapport vindt u nu het aantal:

Print Friendly, PDF & Email