Gegevens uitwisselen met uw ketenzorgsysteem gaat veranderen

Maakt uw praktijk gebruik van een Ketenzorgsysteem van bijvoorbeeld Caresharing, Care2U, Health Connected, Labelsoft, Pamires, Topicus, VitalHealth, Zorgdossier, etc.? Met ingang van 1 januari 2020 komt er, zoals het er naar uit ziet, een grootschalige verandering aan voor praktijken die geen gebruik maken van “Calculus Ketenzorg”!

Wat gaat er veranderen?

De stichting die verantwoordelijk is voor de OZIS Ketenzorg koppeling heeft besloten om met ingang van 1 januari 2020 te stoppen met deze standaard en trekt de licentie hiervoor in. Het gevolg hiervan is dat we de verantwoordelijke software op de genoemde datum uit moeten zetten en dat de koppeling tussen Bricks Huisarts en uw ketenzorgsysteem o.b.v. OZIS Ketenzorg standaard stopt te bestaan.

Dit heeft voor u tot gevolg dat vanaf genoemde datum de uitwisseling van gegevens wordt overgenomen door LSP Ketenzorg. Sommige ketenzorg leveranciers hadden in het verleden de ondersteuning tot terugkoppeling via edifact en moest u de berichten koppelen in het communicatiescherm. Mogelijk kan uw leverancier daar op terugvallen.

Wat zijn de gevolgen?

Voor zover we momenteel kunnen overzien kan de wijziging voor u twee gevolgen hebben:

  1. Heeft uw praktijk nog geen LSP aansluiting, dan dient u voor 1 januari 2020 een LSP aansluiting en de benodigde UZI-passen voor uw medewerkers te regelen. Start op tijd met de aanvraag! De ervaring leert dat de hele aanvraagprocedure gemiddeld drie maanden in beslag neemt. Onderneemt u geen actie, dan kunt u m.i.v. 1 januari 2020 geen gegevens meer uitwisselen tussen Bricks Huisarts en uw ketenzorgsysteem en andersom.

    Meer informatie over het aansluiting op het LSP kunt u teruglezen op ons blog.
  2. In de huidige situatie dient u een “DBC-categorie” aan een patiënt te koppelen om de gegevens van de patiënt opvraagbaar te maken vanuit Bricks Huisarts in het ketenzorgsysteem. Met ingang van 1 januari 2020 dient u in het HIS eerst een opt-in te registreren om vervolgens een verwijzing aan te maken en naar uw ketenzorgsyteem te sturen. Hiermee zet u de uitwisseling van gegevens open voor de betreffende patiënt tussen Bricks Huisarts en uw ketenzorgsysteem. Zodra deze functionaliteit beschikbaar is in Bricks Huisarts en helemaal duidelijk is hoe de nieuwe koppeling vanuit het HIS gaat werken zullen we de benodigde informatie communiceren via blog.tetra.nl én de betreffende pagina’s in onze handleiding bijwerken.

    In het begin zal dit extra werk opleveren aangezien alle patiënten om een opt-in gevraagd moeten worden én u dient een verwijzing aan te maken in Bricks Huisarts. Helaas is het niet mogelijk om deze stap voor u te automatiseren.

Een kleine troost

Wanneer u vanaf 1 januari 2020 gebruik maakt van LSP Ketenzorg krijgt u de drie jaar lang een tegemoetkoming in de structurele onderhoudskosten van 100 euro per jaar. Zorggroepen ontvangen 45 euro per aangesloten normpraktijk. Voor zorggroepen stelt Zorgverzekeraars Nederland een eenmalige tegemoetkoming van 3 cent per ingeschreven patiënt beschikbaar.

Meer over deze tegemoetkoming kunt u lezen op de website van VZVZ.

Ik wil geen LSP aansluiting…

Wilt u geen LSP aansluiting en toch gebruik blijven maken van de koppeling tussen Bricks Huisarts en uw ketenzorgsysteem? Neem dan contact op met uw ketenzorg leverancier om te vragen wat voor alternatieven er zijn als de OZIS Ketenzorg koppeling uitgezet wordt.

Verder lezen

Mogelijk zijn de volgende artikelen interessant voor u:

Print Friendly, PDF & Email