Registreer uw IP-adres bij Vecozo

Vecozo voegt vanaf 1 september een extra veiligheidslaag toe bij het gebruik van diensten met Vecozo systeemcertificaten.
Vanaf dan wordt gecontroleerd of de dienst gebruikt wordt vanaf een locatie (IP-adres) dat bekend is bij Vecozo.

Heeft u op 1 september geen of een incorrect IP-adres geregistreerd bij Vecozo, dan kunt u geen gebruik maken van de Vecozo diensten via Bricks Huisarts totdat het juiste IP-adres is geregistreerd.

We raden u aan om zo spoedig mogelijk het IP-adres van uw praktijk te registreren bij Vecozo.

Volg hiervoor de volgende stappen:

  • Start Bricks Huisarts
  • Installeer de volatile versie (2.3.11.88120 of hoger) via het commando VERSIEVOLATILE
  • Voer het commando VECOZO uit
  • Er verschijnt een venster
  • Links onderin het scherm staat het IP-adres van uw praktijk
  • Noteer het IP-adres
  • Ga naar de Vecozo via onderstaande link:
    https://diensten.vecozo.nl/ipwhitelist/site/
  • Stel uw IP-adres in

Let op
Wanneer u uw Vecozo systeemcertificaat ook met Calculus Declaratieservice gedeeld heeft dient u ook het IP-adres van Calculus op te vragen en te registreren.

Heeft u hulp nodig bij het instellen van uw IP-adres bij Vecozo?
In de volgende video vindt u meer informatie over het instellen van uw IP-adres bij Vecozo:

Print Friendly, PDF & Email