Juvoly beschikbaar in Bricks Huisarts

Juvoly is een nieuw bedrijf dat gebruik maakt van AI om te ondersteunen bij het consult.

Het werkt als volgt:

In het journaal ga je naar Internet > Juvoly. Op de pagina van Juvoly druk je op Start. Hierna luistert Juvoly mee met het gesprek. Als het gesprek klaar is druk je op “Naar SOEP” en toont hij een samenvatting. Nadat deze is goedgezet druk je op “Naar HIS” en het contact wordt naar het HIS gestuurd.

Lees verder “Juvoly beschikbaar in Bricks Huisarts”

COVID-19 vaccinaties registreren

De COVID-vaccinatiemodule is vanaf vandaag beschikbaar.

In onze handleiding is een uitleg opgenomen hoe u binnenkort gebruik kunt maken van rapport 94 COVID-19 vaccinatieprogramma (2021).

Wilt u rapport 94 en een aantal andere wijzigingen nu al bekijken? U kunt de Volatile versie installeren door het commando VERSIEVOLATILE in de commandoregel te typen. Na opnieuw opstarten van Bricks Huisarts wordt de versie Volatile automatisch geïnstalleerd.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een overzicht/export te genereren dat u kunt gebruiken voor het indienen van declaraties. Dit overzicht voegen we aan het rapport toe zodra duidelijk is welke gegevens u dient aan te leveren.

Inschrijftarieven gewijzigd, let op uw versie!

Vanaf 2018 komt er een apart tarief bij voor 85+. Hiervoor is Bricks Huisarts aangepast zodat er onder de juiste codes wordt gedeclareerd.

Controleer voordat u gaat declareren of uw versie deze aanpassing al heeft. Dit kunt u zien aan het versienummer boven in beeld, deze moet 65734 of hoger zijn.

Na het aanmaken van inschrijftarieven in het modulescherm krijgt u aparte regels te zien voor patiënten tussen van 75 tot 85 en voor 85 en ouder.

Oprichting TetraHIS gebruikersvereniging

gebrver

Beste TetraHis gebruiker,

Voortbordurend op een eerder ontwikkeld initiatief gaf 12 september j.l. een groep van 35 TetraHis gebruikers aan dat een gebruikersgroep diende te worden opgericht.

Er bleek, zoals te verwachten, een groot draagvlak aanwezig om de wens in daden om te zetten.

Besloten is een werkgroep samen te stellen, die de formele oprichting zal voorbereiden, waarna, in de oprichtingsvergadering, over reglementen, statuten en bestuur kan worden gestemd. Voor deelname aan deze groep hebben zich al meerdere mensen aangemeld.

Over de voortgang zullen wij u -weer langs deze weg- berichten.

Het tweede deel van de avond werd besteed aan het tonen van nieuwe modaliteiten van TetraHis (EVS, NHG-doc, mogelijkheden van een bar-code scanner bij registreren van griepvaccinatie en/of Opt-in) en ervaringen met Internet-agenda. Enkele wensen op de “roadmap” kregen door indringende feed-back een hogere prioriteit.

Dit laatste illustreerde eens te meer het belang van een goede interactie tussen softwarehuis en de gebruikers.

Bij een dynamisch softwarehuis past immers een inspirerende gebruikersgroep.

De onderlinge uitwisseling van ervaringen bleek bovendien zeer vruchtbaar.

We zullen stappen zetten richting de overkoepelende organisatie NedHis.

We hopen de gebruikers in het “noorden” meer te betrekken bij dit initiatief. Een deelnemer uit Amsterdam heeft in ieder geval aangegeven de werkgroep te zullen versterken.

Hopelijk tot spoedig,

Martin den Heijer, huisarts te Roermond