Nieuwe versie Bricks Huisarts (2.1.8) beschikbaar vanaf 20 december 2018

Op donderdag 20 december 2018 brengen we een nieuwe versie (2.1.8.70049) van Bricks Huisarts uit. Deze versie is een onderhoudsupdate:

Aangepast

 • Terugdraaiing ondersteuning voor tarieven van 75 – 85 jarigen in overleg met LHV.
 • Verbetering verwerking aanmeldstatus LSP inschrijvingen.
 • Nieuws was af en toe niet zichtbaar op het welkomsscherm.
Print Friendly, PDF & Email

Update: Aanleveren gegevens Formulariumgericht voorschrijven

Onlangs heeft u van het LHV een schrijven ontvangen over de aanlevering van de gegevens voor formulariumgericht voorschrijven in segment 3.

Hierover heeft Tetra u al eerder van informatie voorzien via deze site. Het vorige bericht kunt u hier lezen.

Nog geen Prescriptor EVS licentie

Heeft u nog geen Prescriptor EVS licentie? Vraag deze dan z.s.m. aan via de website van Digitalis.

Prescriptor EVS licentie en Formulariumgericht voorschrijven activeren

Na registratie voor de Prescriptor EVS licentie dient u deze licentie te activeren in Bricks Huisarts. Dit gaat als volgt:

 • Start Bricks Huisarts en login
 • Voer het commando PRESCRIPTOR uit
 • Er verschijnt een venster
 • Vul uw praktijknummer in
 • Vul de licentiesleutel in
 • Geeft aan of u de voorschriften wilt controleren conform EVS (vink het vakje in dat geval aan)
 • Klik op Opslaan
 • Herstart Bricks Huisarts

Gegevens aanleveren

Binnenkort Vanaf 15 januari 2019 zal Bricks Huisarts historische informatie kunnen aanleveren bij Digitalis. Zodra dit mogelijk wordt zullen we dit melden op het blog. Helaas lukt dit niet voor 15 januari i.v.m. de validatie van de berekening door Nivel. Het aanleveren van uw gegevens na de deadline heeft tot gevolg dat u later het tarief kunt declareren dan de afgesproken 1 mei 2019. Het betekent dus niet dat u niet meer kunt declareren.

Vanaf het moment dat bricks Huisarts de gegevens aanlevert aan Digitalis kunt u via het portaal van Digitalis aangeven dat u uw data wilt aanleveren aan Nivel. Hiervoor dient u in te loggen bij het portaal van Digitalis. Inloggen gaat als volgt:

 • Start Bricks Huisarts en login
 • Voer het commando DIGITALIS uit
 • U gaat nu naar Digitalis
 • U ziet uw voorschrijfgegevens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018
 • Klik op het tandwiel (rechtsboven)
 • Geef aan of u het versturen van rapportages wenst in te schakelen (verzenden kwartaalrapporten)

Voor meer informatie over Formulariumgericht voorschrijven verwijzen we u graag door naar de website van de LHV.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe versie Bricks Huisarts (2.1.7) beschikbaar vanaf 18 december 2018

Op dinsdag 18 december 2018 brengen we een nieuwe versie (2.1.7.70046) van Bricks Huisarts uit. Deze versie is een onderhoudsupdate:

Nieuw

 • Ondersteuning voor tarieven van 75 – 85 jarigen.

Aangepast

 • Bij een volledige dossier export worden de communicatieberichten als HTML bestanden geëxporteerd zodat de ontvanger de oude communicatieberichten (MEDSPE, MEDVRI(J), etc) kan (in)lezen in Bricks Huisarts.
 • De .edi en .xml bestanden bij een volledige dossier import, afkomstig uit een andere praktijk, worden niet meer geïmporteerd.
 • Na het inschrijven van een nieuwe patiënt verschijnt er soms een foutmelding. Het inschrijven ging in alle gevallen goed, de foutmelding zou nu niet meer moeten verschijnen.
 • Aanpassing MUMC labformulier.
 • Verwijdering MUMC+ in Internet menu.
 • Aanpassing export rapport 65.
 • Kleine aanpassingen.
Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe versie Bricks Huisarts (2.1.6) beschikbaar vanaf 6 november 2018

Op dinsdag 6 november 2018 brengen we een nieuwe versie (2.1.6.70039) van Bricks Huisarts uit. Deze versie is een onderhouds update die een aantal zaken recht zet uit versie 2.1.5:

 • Bij het zoeken op berichten waarbij REPC aangevinkt is geeft geen foutmelding meer.
 • In de agenda verscheen een vreemde tekst bij een afspraak wanneer “interne afspraak” is aangevinkt.
 • Probleem verholpen met de TIPP verwijzing.
 • Foutmelding verholpen die kan verschijnen bij het voorschrijven van een receptregel die gesplitst kon worden.
Print Friendly, PDF & Email

Update Bricks WebApp op 31 oktober 2018

Op woensdag 31 oktober zullen we de Bricks WebApp updaten naar versie 1.9.4. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • We noemen de Bricks WebApp vanaf nu Bricks Patiënt.
 • Patiënten kunnen hun metingen, waar van toepassing, in een grafisch overzicht zien als een meting meer dan één keer voorkomt in de afgelopen 14 maanden.
 • Straat en woonplaats worden automatisch opgezocht op basis van postcode en huisnummer voor patiënten die zich inschrijven.
 • We doen er alles aan om de patiënt niet in aanraking te laten komen met onvolkomenheden. In het geval dit toch mocht voorkomen, dan tonen we vanaf nu een uitgebreidere foutmelding.
Print Friendly, PDF & Email

Aangepaste versie van gebruikers- / verwerkersovereenkomst beschikbaar

Na contact gehad te hebben met de juridische afdeling van de LHV, zijn nog een aantal kleine tekstuele wijzigingen in de overeenkomst aangebracht. U kunt de meest recente versie van de overeenkomst hier downloaden.

Mocht u gebruik willen maken van deze aanpassingen kunt u deze overeenkomst, invullen, ondertekenen en ingescand sturen naar . U ontvangt dan zo spoedig mogelijk een door ons ondertekende versie retour.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwe versie Bricks Huisarts (2.1.5) beschikbaar vanaf 23 oktober 2018

Op dinsdag 23 oktober brengen we een nieuwe versie (2.1.5.70034) van Bricks Huisarts uit. Hierbij de belangrijkste zaken:

Let op

 • Het vinkje “vrijgeven medicatie” werkt vanaf nu hetzelfde als alle andere vinkjes in Bricks Huisarts. U dient het vinkje aan te vinken om medicatie vrij te geven!

Formulariumgericht Voorschrijven Medicatie voorschrijven met EVS
Vanaf medio oktober kunt u de logica activeren waarmee u Formulariumgericht Voorschrijven kunt meten. Voor het meten hiervan maakt Tetra gebruik van de betreffende Digitalis/Prescriptor modules. Heeft u nog geen licentie aangevraagd voor het gebruik van Prescriptor (het EVS van Digitalis) vraag dit dan op tijd aan zodat uw praktijk vanaf medio oktober doelgericht voorschrijven kan meten. Lees voor meer informatie ons blog.

Aangepast

 • HAP berichten die via het LSP ontvangen zijn kunt u vanaf nu terugvinden en lezen in het communicatiescherm. Met deze aanpassing kunt u, na dubbel klikken in het journaal, tevens het gehele bericht lezen.

Nieuw

 • U kunt vanaf nu zoeken op het telefoonnummer van de patiënt. Vink hiervoor het “telefoonnummer” vakje aan en vul een gedeelte van een telefoonnummer in.
 • Facturen crediteren? Start met het commando CFT de tool voor het maken van creditfacturen. Hierbij de link naar de documentatie.
  Deze tool is niet van toepassing voor klanten die gebruik maken van VIP.
 • Met rapport 89 (Gebruikers activiteiten) kunt u nagaan welke dossiers door welke medewerker bekeken zijn
 • Het commando LAYOUT factuur heeft een preview functie gekregen
 • Patiënt gevonden en snel een consult starten? Dubbel klik op de naam van de betreffende patiënt
 • Geef u een stopreden op bij het verslepen van medicatie naar een ander voorschrift type? Deze reden verschijnt vanaf nu op het “stop recept”.
 • Wilt u een dossier vernietigen/verwijderen? Dat kan vanaf nu via het patiëntbeheer scherm, mits een medewerker voldoende rechten heeft! Dit is in te stellen via het commando MW.
  LET OP:
  Verwijderde dossiers zijn NIET terug te halen! Houd er rekening mee dat er wet- en regelgeving is waaraan u dient te voldoen.
 • Tijdens het koppelen van een bericht een dossier raadplegen van een patiënt zonder de wijzigingen op te slaan of te declareren? Dit kan, klik met uw rechter muisknop op de naam van de patiënt onder het kopje koppelinformatie in het communicatiescherm. Wanneer u kiest voor “Start consult”, kunt u het dossier raadplegen.

Algemeen

 • De commando balk is iets aangepast. Vanaf nu kunt u op de resultaten klikken om deze te activeren én met uw pijltjes toetsen door de resultaten navigeren. Minder typen en dus sneller een commando uitvoeren
 • Bij het verwijzen via ZorgDomein kunt u vanaf nu aangeven welk telefoonnummer van de patiënt meegegeven dient te worden in de verwijzing
 • Medicatie splitsen/samenvoegen
  Schrijft u medicatie voor met een andere sterkte, dan vraagt het HIS of u de medicatie wilt samenvoegen of gesplitst wilt opslaan in het medicatie profiel.
 • Reparatie no-show logica
  Klik op het tandwiel rechts bovenin op het einde-consult scherm om het no-show tarief en de omschrijving in te stellen. Beide dienen per instelling ingevuld te worden
 • Diverse opmaak wijzigingen en verbeteringen
 • Diverse bugs opgelost voor het exporteren van het volledige dossier
 • Diverse bugs opgelost voor de contant nota/facturen
 • Gebruikersnamen verschijnen als kleine letters in het HIS
 • Bij het ingeven van een Opt IN dient u bij “akkoord met” zelf aan te geven waar de patiënt mee akkoord gaat. In overleg met VZVZ is de standaard tekst weggehaald.

WebApp gerelateerd

 • Bij het beantwoorden van een e-consult of het vrijgeven/doorsturen van een MEDLAB heeft u vanaf nu meer declaratie mogelijkheden.
 • Bij e-consults kunt u vanaf nu standaard antwoorden aanmaken. Hiermee wordt het beantwoorden van e-consults makkelijker en hopelijk, ook sneller.
 • Bij e-consults kunt u een link naar Thuisarts.nl toevoegen aan het antwoord. Klik met de rechter muisknop op de episode die u wilt koppelen aan het e-consult en kies de Thuisarts “brief” waarvan u een verwijzing mee wilt sturen in het e-consult.

Tip

 • Wist u dat u bij rapport 44 de mogelijkheid heeft om meerdere instellingen aan te maken? Klik naast “selectie” op het tandwiel om de instellingen toe te voegen.
Print Friendly, PDF & Email

Update Bricks WebApp op 10 oktober 2018

Op dinsdag 10 oktober zullen we de de Bricks WebApp updaten naar versie 1.9.3. De belangrijkste aanpassingen zijn als volgt:

 • Patiënten kunnen via ‘Mijn gegevens’ wijzigingen doorgeven in hun gegevens (adres, mobiel en e-mailadres). De wijziging ontvangt u als een e-consult. Na ontvangst van de melding dient u zelf in Bricks Huisarts de gegevens aan te passen
 • Via ‘Mijn instellingen’ kunnen gebruikers het lettertype vergroten en/of de hoog contrast optie aanzetten
 • Helaas komt het voor dat browsers cookies blokkeren als u de WebApp middels een iframe op uw website toont. Wanneer dit het geval is wordt de WebApp, na het klikken op een link, geopend in een nieuwe tab
 • U kunt de e-mails aanpassen via de beheer pagina i.p.v. via praktijk.tetra.nl. Voor het aanpassen van e-mails logt u in op de beheeromgeving en klikt u op ‘Content’ in het menu en kiest u voor ‘E-mails’
Print Friendly, PDF & Email

Formulariumgericht Voorschrijven Medicatie voorschrijven met EVS

Vanaf januari 2018 wordt Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) beloond via de S3 gelden. Momenteel is Tetra druk bezig om u inzicht te kunnen geven in hoe formulariumgericht u voorschrijft. Naar verwachting kunt u medio oktober het meten van Formulariumgericht Voorschrijven activeren in Bricks Huisarts. Vanaf dat moment kunt u zien hoe formulariumgericht u voorschrijft. Het heeft even geduurd voordat alle randvoorwaarden om te meten duidelijk waren. Goed nieuws is dat bij activering van het meten uw gegevens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 alsnog verwerkt worden.

Voor het meten van uw prestaties maakt Bricks Huisarts gebruik van de Rx ConForm module van Digitalis. Rx ConForm is een onderdeel van de Prescriptor EVS licentie die u (gratis) kunt afsluiten als Bricks Huisarts gebruiker. Zonder deze licentie kunt u geen gebruikmaken van de Rx ConForm module. Overigens worden ook recepten die direct via Bricks Huisarts worden voorgeschreven, meegenomen in de Rx ConForm toets. Mits u zich wel heeft geregistreerd.

Zo kunt u zich voorbereiden
Wilt u gaan meten hoe formulariumgericht u voorschrijft, maar u heeft nog geen Prescriptor EVS licentie? Dan raden we u aan om op korte termijn die licentie aan te vragen. De aanvraag verloopt geheel digitaal; hiervoor gaat u naar de website van Digitalis.

Na registratie ontvangt u de benodigde gegevens om de Prescriptor EVS licentie te activeren in Bricks Huisarts. Meer informatie over het activeren van de licentie kunt u vinden in onze online handleiding.

Wat kan nu al?
Na het activeren van de licentie in Bricks Huisarts kunt u – indien gewenst – direct via het Prescriptor EVS uw recepten voorschrijven. Dit klinkt mogelijk ingewikkelder dan het is. In onze online handleiding (met een kort filmpje) vindt u meer informatie over hoe Prescriptor EVS in zijn werk gaat.

Wat kan medio oktober?
Het registreren en inzien van uw prestaties rond Formulariumgericht Voorschrijven is binnenkort beschikbaar. Medio oktober informeren we u wanneer u het meten van Formulariumgericht Voorschrijven via Rx ConForm kunt activeren. Vanaf dat moment krijgt u bij ieder voorschrift te zien of het betreffende geneesmiddel ‘conform formularium’ is voorgeschreven.

Na het verwerken van het recept wordt de ‘conform formularium’ status, zónder patiëntgegevens, opgeslagen bij Digitalis Rx ten behoeve van latere rapportages.
Via het portaal van Digitalis kunt u inzicht krijgen hoe formulariumgericht u voorschrijft. In het geval u de beloning wenst te ontvangen uit de S3 gelden, kunt u in het portaal van Digitalis aangeven of uw data wel (of niet) mogen worden doorgegeven aan de betrokken instanties (Nivel en de betrokken zorgverzekeraar).

Registreer nu
Registreer u nu via de website van Digitalis om de Prescriptor EVS licentie aan te vragen. U kunt later beslissen of u uw gegevens alleen voor uzelf inzichtelijk houdt of deze deelt met derden.

Print Friendly, PDF & Email

Update Bricks WebApp op 28 augustus 2018

Op dinsdag 28 augustus zullen we de de Bricks WebApp updaten naar versie 1.9.2. De belangrijkste aanpassingen zijn als volgt:

Algemeen

 • De handleiding heeft een nieuwe indeling en is vanaf nu, in inloggen, te raadplegen door op ‘handleiding’ in het menu te klikken.
 • Diverse kleine en grote aanpassingen achter de schermen.

Nieuw voor patiënten

 • Alle toekomstige afspraken zijn te bekijken en te annuleren via Mijn kluis.
 • De in het HIS geregistreerde allergieën en contract indicaties zijn in te zien via Mijn kluis.
 • E-consults kunnen tijdelijk worden opgeslagen, handig voor als de patiënt op een later tijdstip door wil gaan met typen.

Nieuw voor praktijk

 • Is de praktijk tijdelijk niet bereikbaar i.v.m. vakantie? Activeer dan de “Vakantie modus” op de beheer pagina via het menu item ‘Contact info’.
 • De beheer pagina toont een overzicht van de benodigde stappen om de WebApp te activeren. Na het doorlopen van de stappen kunt u het overzicht vinden in het menu onder ‘Geavanceerd’.
 • Bij gemaakte afspraken wordt in de HIS agenda het datum + tijdstip getoond wanneer de patiënt de afspraak gemaakt heeft.

Aangepast

 • De BSN verplichting uitzetten voor het inschrijving van nieuwe patiënten. Ga hiervoor naar het menu-item ‘Geavanceerd’ en kies de optie ‘Patiënt instellingen’.
 • Onderzoeksuitslagen zijn vanaf nu 14 maanden terug te kijken (voorheen 365 dagen).
 • Na het selecteren van een afspraak tijdstip kan de patiënt makkelijker een ander tijdstip kiezen.
 • Een opmerking dient bij het maken van een afspraak opgegeven te worden, de verplichting voor minimaal 10 tekens komt daarmee te vervallen.
 • Rechten binnen de beheer omgeving. Vanaf nu is er een apart recht voor assistenten.

De beloofde mogelijkheid voor e-consults met bijlage wordt, helaas, doorgeschoven naar een toekomstige versie van de WebApp.

Print Friendly, PDF & Email