Medisch dossier openstellen in Bricks Patiënt

Wanneer u gebruik maakt van Bricks Patiënt kunnen patiënten hun dossier raadplegen op het moment dat u deze functionaliteit aanzet voor uw portaal.

Dit gaat als volgt:

 • Log in op de beheeromgeving van Bricks Patiënt
 • Ga naar Menu
 • Kies voor “App”
 • Activeer de optie “Patiënt mag medisch dossier inzien”
 • Geef aan vanaf welke datum de patiënten hun dossier mogen inzien. De dossiers worden opengesteld vanaf de opgegeven datum. Journaalregels van voor de opgegeven datum zijn niet inzichtelijk. Individuele E en P regels zijn niet af te schermen voor weergave.
 • Klik op Verstuur

Vanaf nu kunnen uw patiënten de volgende gegevens uit hun medisch dossier inzien:

 • Consulten (E en P regel alleen vanaf het moment van openzetten)
 • Medicatie
 • Medische allergieën en contra-indicaties 
 • Episodes
 • Correspondentie/documenten (volgt binnenkort)
Print Friendly, PDF & Email