Vragen formulariumgericht voorschrijven

Het blijft dat er verschillende vragen zijn rondom formulariumgericht voorschrijven waarbij het onduidelijk is wie uw vragen kan beantwoorden.

Met het onderstaande overzicht hopen we u enige duidelijkheid te geven waar u met vragen terecht kunt:

Vragen voor de preferente zorgverzekeraar

  1. Vragen over de hoogte van de beloning, de uitbetaling en het te laat aanleveren van scores (na 15 mei). Het beleid verschilt per zorgverzekeraar welke beloning ze uitbetalen
  2. Hoogte van de score
  3. Gebruikte afkapwaarden: deze verschillen per zorgverzekeraar
  4. Hoe er omgegaan wordt met het overstappen van HIS en veranderingen in praktijk AGB

Vragen voor het Nivel

  1. In Bricks Huisarts staat het doorsturen aan en bij Digitalis is aangegeven dat de gegevens naar Nivel gestuurd mogen worden. Is mijn score aangekomen? U kunt een e-mail sturen naar formularium@nivel.nl
  2. De methode voor de indicator formulariumgericht voorschrijven

Vragen voor LHV

  1. Wat zijn de juiste instellingen in het HIS/toestemming voor doorsturen gegeven naar Nivel. Dit is ook van belang voor het doorsturen van de scores in 2019. (Zie vraag 16 in de FAQ van het LHV of ga naar de Bricks Huisarts handleiding)
  2. Achtergrond formulariumgericht voorschrijven
Print Friendly, PDF & Email