Verhuizing en nieuwe versie Bricks Patiënt (1.13.0) gepland op 7 juni 2022

Op dinsdag 7 juni 2022 vanaf 20.00 uur is Bricks Patiënt niet bereikbaar doordat deze verhuisd moet worden naar een andere hosting omgeving.
Tijdens deze verhuizing zullen we tevens een nieuwe versie (1.13.0) uitbrengen.

Door de verhuizing zal Bricks Patiënt vanaf 20.00 uur de melding “portaal niet bereikbaar i.v.m. onderhoud” tonen voor zowel de patiënten als voor beheerders.

Duur
De update op 7 juni zal van 20.00 tot uiterlijk 00:00 uur duren.

Bereikbaarheid portaal/beheeromgeving
Door de verhuizing is er een administratieve wijziging (DNS aanpassing) nodig. Het kan even duren voordat de internet provider op de hoogte is van deze wijziging. Zeer waarschijnlijk kunnen u en uw patiënten Bricks Patiënt op woensdag 8 juni zonder problemen kunnen raadplegen. Is dat niet geval, dan komt het in de loop van de dag vanzelf goed.

Wijziging inloggen beheeromgeving
Op dit moment ontvangt u uw verificatiecode per SMS tijdens inloggen op de beheeromgeving.

In de nieuwe versie van Bricks Patiënt zal de verificatiecode vervangen worden door een code die gegeneerd wordt door een authenticatie-app, zoals Authy, Google Authenticator, etc.

Wanneer u de eerste keer inlogt krijgt u de vraag om multi-factor authenticatie, ook wel tweefactorauthenticatie (2FA), te activeren. U kunt hiervoor de stappen op uw scherm volgen. Deze stap op dat moment nog niet verplicht, maar wordt het binnenkort wel. We raden u aan om de stappen meteen te doorlopen.

Wijzigingen
Informatie over de wijzigingen in deze versie van Bricks Patiënt kunt u vinden op Tetra informatie.

Print Friendly, PDF & Email