Uitleg TetraHIS factuur

Doordat de startdatum van TetraHIS een willekeurige datum in het jaar kan zijn en u de TetraHIS licentie iedere keer voor éen jaar vanaf de startdatum betaalt kunnen de facturen er wat ingewikkeld uitzien.

Vandaar deze toelichting aan de hand van een voorbeeldfactuur:

Aantal TetraHIS licenties (of normpraktijken): 1
Startdatum TetraHIS: 1 oktober 2011
TetraHIS licentieprijs 2011: € 2.650,-
TetraHIS licentieprijs 2012: € 2.730,-

1: de TetraHIS jaar licentieprijs voor 2011 bedraagt  € 2.650,- per FTE (/normpraktijk). Het aantal dagen van startdatum TetraHIS (01-10-2011) tot 31-12-2011 is 92. De periode is dan 92 / 365 = 0,2521 waardoor het totaalbedrag uitkomt op 0,2521 x 2.650

2: de TetraHIS jaar licentieprijs voor 2012 bedraagt € 2.730,- per FTE (/normpraktijk). Het aantal dagen vanaf 01-01-2012 tot 01-10-2012 is 274. De periode is dan 274 / 365 = 0,7507 waardoor het totaalbedrag uitkomt op 0,7507 x 2.730

3 en 4: zelfde rekensom maar dan voor de NHG- en Z-Index licentie.

Het aantal normpraktijken wordt vastgesteld ten tijde van het aanmaken van de faktuur, en bedraagt minimaal 1,00.

 

Print Friendly, PDF & Email