Variabiliseringsgelden declareren

Beste Huisartsen,

Graag wil  ik u eraan herinneren  dat de variabiliseringsgelden op 1 oktober gedeclareerd mogen worden.

Het tarief voor 2013 is € 4,22, met declaratiecode 14997.
De prestatie omschrijving is “variabiliseringsgelden 2013.
De peildatum voor de declaratie is 1 oktober 2013.

Met vriendelijk groet,
Tetra B.V.,

Erik Tap
06-52682800

TetraHIS Mobile App

Bricks: TetraHIS Mobile App

apple-iphone-4-4s

Beste TetraHIS gebruiker,

Ondanks dat u met TetraHIS kunt werken op verscheidende tablets horen wij regelmatig in de wandelgang dat u uitkijkt naar een mobiele versie hiervan: “TetraHIS Mobile App”.

Uiteraard geven we hier graag gehoor aan. We vragen u om hierover mee te denken.
Wat moet de app volgens u precies kunnen? 

–  Agenda functie
–  Professionele samenvatting
–  S-O-E-P invoer
–  Episoden beheer
–  Recente uitslagen opvragen
–  …
Discussieer mee! klik op “geef een reactie”. Uw aanvulling wordt gewaardeerd! 

LSP – stand van zaken

LET OP!
Er is een recenter bericht: “Aansluiten op het LSP in 2019“.


TetraHIS / VidiVici : aansluiten op LSP

Tetra stelt het aansluiten op het Landelijk Schakel Punt niet verplicht; zowel TetraHIS als VidiVici zijn volledig functioneel zonder LSP aansluiting of gebruik van UZI passen.

Mocht u besluiten aan te willen sluiten op het Landelijk Schakel Punt staan hier de stappen, bijbehorende kosten en vergoedingen genoemd:

Stap 1: aanvragen UZI passen

U vraagt zelf de UZI passen aan via deze website.
De kosten voor het aanvragen van de UZI pas(sen):

Kosten:
Tot 1 juli gratis.
Vanaf 1 juli:

 • UZI pas: € 483,- (UZI pas is 3 jaar geldig)
 • Kaartlezer: € 18,-
 • Software kaartlezer: € 66,-

Vergoedingen:
Na 1 juli worden de kosten van UZI middelen vergoed door VZVZ.

Stap 2: Aanvragen server certificaat

Om uw TetraHIS / VidiVici te kunnen gebruiken in combinatie met het LSP dient de Tetra Cluster Server (of als u een oudere server hebt, de ‘gewone’ server) voorzien te worden van een z.g. ‘servercertificaat’.

Hier staat het formulier om Tetra opdracht te geven om uw praktijk aan te sluiten.

Kosten vanaf 1 juli:

 • UZIRegister: € 522,- (3 jaar geldig)

Voor het aanvragen van het certificaat klik hier.

Vergoedingen:
Na 1 juli worden kosten server certificaat vergoed door VZVZ.

Stap 3: Aanmelden bij VZVZ

Naast het aanvragen van de UZI-middelen is het ook nodig dat er een GBZ aanvraagformulier wordt ingevuld. Middels dit formulier meldt u zich aan bij VZVZ voor aansluiten op het LSP. Wanneer VZVZ het GBZ aanvraagformulier heeft verwerkt, dan wordt de gebruikersovereenkomst teruggestuurd naar u teruggestuurd en moet u deze ondertekenen. Daarna kan technische aansluiting pas worden gerealiseerd.

Stap 4: Aansluiten praktijk

Uw praktijk dient via een ZSP provider aangesloten op internet te zijn. Meest gangbare keuze hierbij is E-Zorg.

Meer informatie
Het Servicecentrum Zorgcommunicatie heeft een aantal checklists on line gezet. Deze kunt u hier vinden.

Kosten:

 • Aansluiten op ZSP provider: zie tarieven van betreffende provider
 • Aansluiten praktijk (Tetra): Eenmalige aansluitkosten: € 1.750,- (excl. BTW)
 • Aansluiten praktijk (Tetra): Eenmalige verwerkingskosten: € 275,- (excl. BTW)
 • Aansluiten praktijk (Tetra): Jaarlijkse kosten per FTE: € 500,- (excl. BTW)

Vergoedingen:
Het antwoord hierop is niet rechtoe rechtaan te geven, maar afhankelijk van een zeer groot aantal variabelen. We verwijzen u dan ook naar de folder van de LHV om te kunnen zien voor welke vergoeding(en) uw praktijk in aanmerking komt. Deze folder vindt u hier.

Disclaimer:
Alle genoemde kosten, vergoedingen en prijzen (uitgezonderd de prijzen van Tetra) zijn onder voorbehoud.
Voor een actueel overzicht van de kosten van UZI middelen kunt u terecht bij de website van het UZI register.

Gebruik UZI pas verplicht?

Als u er voor kiest om een UZI pas te gebruiken om uw praktijk aan te sluiten op het Landelijk Schakel Punt wordt een (groot) deel van de kosten vergoed door het VZVZ. Promedico lijkt ervoor te kiezen de toegang tot Promedico (vdf) middels UZI passen te beveiligen. In dit geval worden de Promedico gebruikers die _niet_ op het Landelijk Schakel Punt willen aansluiten dus op aanzienlijke kosten gejaagd; immers vergoeding voor aanschaf UZI middelen door VZVZ is gebonden aan aansluiten op het LSP.

Een mogelijk voordeel van het gebruik van een UZI pas icm uw HIS is dat adres gegevens van patienten, die tot voor kort (soms) via Vecozo bereikbaar waren, via de webservice van SBV-Z op te vragen zijn.

Tetra verwacht dat deze door Promedico gekozen lijn op niet al te lange termijn ook door andere leveranciers gevolgd zal worden. Het gebruik van een UZI middelen is bij TetraHIS / VidiVici niet verplicht, en zal dit ook nooit worden. U hebt dit alleen nodig indien u wenst aan te sluiten op het LSP.

Iedere woensdagmiddag online vragen stellen.

Online vragenuurtje

Iedere woensdagmiddag tussen 12:00 en 15:00 uur digitaal spreekuur.

Vanaf vandaag bent u iedere woensdag bbbtussen twaalf en twee van harte welkom om aan te schuiven in onze digitale spreekkamer. U treft hier (in roulerende bezetting) ervaren medewerkers van Tetra (zowel support als programmeurs) aan, die al uw vragen zullen proberen te beantwoorden.

Om deel te nemen surft u naar http://cursus.tetra.nl.

U heeft geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig; u vult alleen uw naam in om deel te kunnen nemen. Op uw computer ziet en hoort u de dienstdoende Tetra medewerker, en zo nodig een demo TetraHIS systeem. U kunt te allen tijde vragen stellen via de chat functie, en op verzoek controle over het demo systeem krijgen. Tevens bestaat de mogelijkheid (uiteraard met uw toestemming) dat de aanwezige Tetra medewerker op uw systeem mee kijkt.

Let op: in tegenstelling tot een ‘echte’ spreekkamer is er in onze digitale spreekkamer geen privacy. Iedere TetraHIS gebruiker die wil is tijdens het spreekuur van harte welkom. Het kan dus gebeuren dat tijdens een sessie meerdere mensen tegelijk meekijken. Geef dus in deze sessie nooit privacy gevoelige gegevens vrij.

Wij hopen u hiermee een leuke en nuttige aanvulling te geven op onze bestaande communicatie kanalen.

Eventuele ideeën voor verbetering zijn van harte welkom!

Vliegt u mee in de “TetraHIS luchtballon” ?

Beste TetraHIS gebruikers,

Ook dit jaar sturen we weer de praktijk crew*  met de ” Montgolfière” de lucht in.
Deze tocht, geleid door de wind, kan op een zeer eenvoudige manier worden verdiend.
U hoeft alleen maar een praktijk aan te melden die nog geen gebruik maakt van TetraHIS.
Uiteraard krijgt u pas de kaartjes wanneer de praktijk definitief overstapt.luchtballon

Met vriendelijk groet,

Erik Tap
06-52682800 | erik.tap@tetra.nl

*per fte-normpraktijk ontvangt u 2 kaartjes; opstapplaats i.o.m. Tetra

Nieuwsbrief 3 TetraHIS

Inhoudsopgave

Even voorstellen: de TetraHIS nieuwsbrief
1. TetraHIS in 2013
2. Metingenscherm en Prodigmo
3. Variabiliseringsgelden 2013
4. TPM (Tetra Package Management) grotendeels uitgerold
5. Waarom en wanneer bouwen jullie functie … in?
6. Hoe kan ik zien welke veranderingen in mijn versie zitten?
7. EPD
8. Dossiers verhuizen
9. Charon – inloggen vanaf ieder device (Apple, Android, Windows)
10. Tetra Cluster Server, een werkende server as a service
11. Formularium

Welkom!

Welkom bij de TetraHIS nieuwsbrief. Op deze blog zult u regelmatig nieuwsbrieven vinden waarin de ontwikkelingen rondom TetraHIS beschreven worden. We wensen u veel leesplezier!

1. TetraHIS in 2013

Zaken die direct van belang zijn voor uw dagelijkse praktijkvoering vertellen we gewoonlijk via het Welkom-scherm in TetraHIS. Als er dringende zaken waren dan heeft de helpdesk u gebeld. In 2012 is er echter veel gebeurd, en in 2013 belooft nog veel meer nieuwe ontwikkelingen te brengen. En, tellend vanaf het allereerste prototype, is TetraHIS opeens 12 jaar oud geworden. Kortom, het werd hoog tijd om iedereen die dagelijks met TetraHIS te maken heeft een “managementsamenvatting” te sturen; wat zijn de belangrijkste veranderingen in TetraHIS, wat kunt u in de nabije toekomst van ons verwachten, wat doet Tetra nog meer.

2. Metingenscherm en Prodigmo

Met vele verschillende conversies en vreemde metingtypen was het een flinke klus, maar we zijn erin geslaagd de NHG tabel Diagnostische Bepalingen te implementeren.
Hierdoor is enerzijds de communicatie met de diverse KISsen en laboratoria verder gestroomlijnd en houdt u anderzijds de mogelijkheid om zelf groepen aan te maken om metingen in te voeren en op te vragen.

Op basis van deze tabel zijn in TetraHIS de Prodigmo ketenzorg protocollen (NHG) geïmplementeerd. Hiervoor is het wel nodig geweest om het oude metingenscherm door drie nieuwe schermen te vervangen; onder het tabje Metingen staan nu 4 losse tabs:

 1. De eerste is het metingenscherm zoals het was.
 2. Let op: deze zal in de nabije toekomst geheel vervallen! Een handleiding hoe de overstap naar de nieuwe manier van metingen in TetraHIS werkt wordt vanuit de artsenwiki gepubliceerd.

 3. Invoeren
 4. Invoeren ‘losse’ metingen

 5. Opvragen
 6. Overzicht van alle metingen van de geselecteerde patiënt.

 7. Protocollen
 8. Hier vindt u de Prodigmo protocollen van de NHG. U kunt deze hier invoeren, bekijken, bewerken en op een later tijdstip doorgaan met het afmaken van een gedeeltelijk ingevoerd protocol.

3. Variabiliseringsgelden 2013

De variabiliserings-hoepel van 2013 is het minimaal voor 70% ICPC coderen van contacten waarvoor een consult of dubbel consult (EIM codes 12000 en 12001) is gedeclareerd in de periode 1 januari t/m 31 mei 2013.

Hoe het precies werkt vindt u bij Nivel.

TetraHIS ondersteunt u hierbij op de volgende manieren:

 • Rapport 070
 • U ziet hier de coderingspercentages over een gekozen periode.

 • Reparatie tool
 • Om er zeker van te zijn dat u de 70% haalt is er een nieuw scherm gemaakt om contacten zo nodig achteraf zo efficiënt mogelijk van een ICPC te voorzien. Dit scherm zoekt op welke contacten niet zijn gecodeerd met een “betekenisvolle ICPC” en biedt de mogelijk deze met één muisklik alsnog aan een bestaande of nieuwe episode te hangen.
  adepd-reparatie

Opstarten tool: middels het commando ADEPD in de commando regel.
Handleiding: de complete handleiding vindt u hier.

4. TPM (Tetra Package Management) grotendeels uitgerold

De manier waarop TetraHIS wordt bijgewerkt is aangepast zodat Tetra meer controle heeft over het uitbrengen van nieuwe versies. Als er een ernstige fout in een versie zit dan kunnen we deze snel terugdraaien, of als er juist met spoed een nieuwe versie nodig is dan kunnen we die centraal installeren. Er zijn nog een aantal praktijken waar niet elk werkstation van deze nieuwe methode is voorzien en waar mogelijk nog een (sterk) verouderde versie van TetraHIS draait. Als TPM geïnstalleerd is dan ziet u bij het opstarten van TetraHIS het volgende scherm:

upgrading

Als TetraHIS zonder dit scherm opstart dan is het verstandig TPM te laten installeren. Wilt u in dat geval contact opnemen met de helpdesk om een geschikt tijdstip in te plannen? De installatie kost ongeveer 20 minuten per werkstation.

5. Wanneer bouwen jullie functie … in?

Als je een HIS bouwt dan zijn een aantal features min of meer verplicht. Een HIS wordt onbruikbaar als het niet meegaat met wetgeving, verzekeraars, ION, ASP, OZIS, Nictiz, NZA-tarieven, NHG, Z-Index, KIS, apotheek, postcodes, Nivel etc. Er zijn nogal wat dingen die nu eenmaal moeten, en vaak liefst binnen een paar weken (of, zoals in het geval van de postcodetabel achterstandswijken, letterlijk tussen Kerst en Oud en Nieuw).

Dan zijn er de features waarvan wij denken dat het “killer-apps” zijn, zelfs al hebben de meeste artsen er geen enkele interesse in. Een voorbeeld is de online agenda. Als eerste (en voorzover bekend nog steeds enige) heeft TetraHIS al 5 jaar een directe koppeling tussen de agenda on line en de agenda in de praktijk. Ruim 100 praktijken gebruiken deze nu, en dat scheelt gemiddeld tientallen telefoontjes per week.

Ook de techniek vereist soms dat er zaken aangepast worden waar u niets van ziet. Tot voor kort had elke praktijk met een OZIS of KIS-aansluiting daarvoor een apart programma op de eigen server draaien. Dat leverde heel veel onderhoud op, wat het afgelopen jaar is ondervangen door één centrale server in te richten met een nieuwe communicatie-server. Dat heeft veel ontwikkelcapaciteit gekost, maar nu al heel veel tijd en slecht werkende koppelingen bespaard. Hetzelfde geldt voor de manier waarop het “meekijken” is georganiseerd. Voor de support-afdeling is het handig om tientallen keren per dag “even mee te kijken”, en bijna alle praktijken hebben één of meer sticks om op de eigen praktijk in te loggen. Ook daarvoor hebben we een compleet nieuw systeem van de grond af opgebouwd om sneller koppelingen in te kunnen stellen die beter en veiliger werken. (zie het aparte kopje Charon).

Na 12 jaar ontwikkeling komer er wekelijks nog steeds verzoeken binnen voor nieuwe features, en eigenlijk maakt het ons niet zoveel uit welke we wel of niet, en in welke volgorde ontwikkelen. Dat bepalen onze gebruikers zelf. Op onze roadmap staan alle features opgesomd. Een aantal zijn al gepland, voor een heleboel moet de prioriteit nog bepaald worden, en dat gaat heel democratisch. Zolang er nog geen gebruikersvereniging, klankbordgroep of automatiseringscommissie is kan elke arts, assistente, POH, praktijkmanager of elke andere medewerker die TetraHIS gebruikt zich inschrijven op de site http://rm.tetrahis.nl en simpelweg stemmen op features. Wat bovenaan staat maken we (de techniek dienende) als eerste.

6. Overzicht veranderingen per versie

Tetra gebruikt al jarenlang een openbaar systeem om alle ontwikkelingen te plannen en voor iedereen inzichtelijk te maken. Een bekend probleem met dit systeem was dat het, doordat het compleet genoeg moest zijn om zelfs de kleinste zaken te kunnen plannen, niet altijd even duidelijk was wat nu precies per versie aangepast is, en welke veranderingen op welke termijn te verwachten zijn.

Doordat we sinds kort dit systeem anders hebben ingericht ziet u nu in één oogopslag:

 1. Wat is er aangepast aan mijn versie
 2. Voor iedere versie is een overzichtspagina beschikbaar met een korte beschrijving van de veranderingen, gevolgd door een uitgebreide lijst met alles wat er is aangepast. U vindt deze pagina hier.

 3. Welke veranderingen zijn er gepland
 4. Een overzicht van de aanstaande veranderingen staat hier

 5. In welke volgorde bouwen jullie aan TetraHIS
 6. Alle geplande ontwikkelingen zijn ingedeeld in categorieën (aanstaand A t/m aanstaand F). We ontwikkelen in principe van boven naar beneden, dus eerst de zaken in ‘aanstaand A’. Nadat we een versie uitbrengen worden alle aanpassingen bij de nieuwe versie samengebracht en schuiven alle openstaande zaken in de categorieën daaronder een stapje op. In de praktijk zal het voorkomen dat ook zaken die lager gepland staan toch eerder gebouwd worden. Dit komt doordat deze soms nauw gerelateerd zijn met een item dat hoger op de lijst staat.

7. EPD

Er zijn tot nog toe weinig aanmeldingen binnengekomen voor een aansluiting op het LSP.
Tetra is bezig met de kwalificatie van de ‘opt-in’. Deze is al wel uitgeleverd dus u kunt de opt-in al wel registreren (via Patiëntbeheer of via de bekende rechtermuis klik op de patiëntgegevens).

8. Dossiers verhuizen

Op initiatief van Stichting ION wordt het dossier overdracht formaat MEDOVD nu door alle HIS-leveranciers weer serieus bekeken. Uit de inmiddels uitgevoerde tests blijkt dat de dossiers die TetraHIS maakt het best begrepen worden, en scoort TetraHIS het beste bij het inlezen van dossiers uit andere pakketten.

Mocht er bij het maken of inlezen een probleem zijn horen wij dat graag zodat we nog beter kunnen scoren. Voor het verhuizen tussen TetraHIS-praktijken onderling zijn we bezig met een nieuw formaat waarin alles wat TetraHIS van een patiënt weet, inclusief b.v. scans, wordt meeverhuisd.

9. Charon – Op afstand inloggen vanaf een willekeurig device

Tot nu toe heeft Tetra externe toegang (zoals thuiswerken, vanuit de ene praktijk waarnemen in de andere) mogelijk gemaakt met de bekende “thuiswerkstick”. Deze methode heeft echter nadelen. Organisatorisch is het lastig om afhankelijk te zijn van de helpdesk om toegangen in te kunnen stellen. Het levert daarnaast een berg -dure- administratie op. En andersom, als een stick gestolen is is het nog lastiger om de toegang in te kunnen trekken. Ook is het niet mogelijk te zien wie er ingelogd heeft en is het niet mogelijk om vanaf elk platform in te loggen.

Kortom, tijd om een nieuw systeem te ontwikkelen: Charon.

Met Charon kunt u vanaf elk systeem (Windows, Apple, Android, IPad) inloggen. U kunt zelf instellen wie er mag inloggen en deze mogelijkheid direct intrekken mocht dat nodig zijn. U kunt ook zien wie er heeft ingelogd. Doordat u zelf gebruikers kunt beheren berekent Tetra hiervoor geen eenmalige kosten. Meer informatie vindt u hier.

Voor het gebruik van Charon hebt u alleen een (willekeurige) internetverbinding en een recente webbrowser nodig.

10. Tetra Cluster Server, een werkende server as a service

Een eigen server in de praktijk had ooit drie grote nadelen t.o.v. ASP. De eerste twee, zelf moeten zorgen voor updates en backups zijn al een paar jaar door Tetra opgelost door de eigen server te beschouwen als een ASP-server in een datacentrum. De derde was dat een server, hoe stevig uitgevoerd ook, kapot kan gaan en een onverklaarde voorkeur heeft daarvoor maandagochtend, 07:55 uur uit te kiezen.

Met de introductie van de Tetra Cluster Server is ook dat nadeel opgelost. Het principe is even eenvoudig als effectief: in plaats van een server met dubbele voeding, dubbel geheugen, dubbele harddisks, etc. uit te rusten bestaat TCS uit twéé veel simpeler computers. Op de ene computer draait de database en allerlei andere ondersteunende programma’s (backups, communicatie, enz.). Op de andere computer draait het programma waardoor u op afstand kunt werken. Beide servers spiegelen elkaar doorlopend via een eigen switch. In het geval dat één van de twee stuk gaat belt u de helpdesk. Binnen enkele minuten draaien beide systemen op de nog werkende server en wordt de kapotte server uitgeschakeld. U kunt hierna meteen doorwerken. Tetra stuurt u een nieuwe computer ter vervanging van de kapotte, en u stuurt de computer die kapot is naar Tetra. Als u de nieuwe computer heeft aangesloten herstellen we de oorspronkelijke situatie zodat beide computers elkaar weer spiegelen.

Na twee jaar testen zijn wij ervan overtuigd dat dit de beste methode is om een maximale up-time te garanderen tegen minimale kosten. Conventionele servers gaan niet gelijkmatig na 1715 dagen stuk maar hebben de neiging tegelijk stuk te gaan. Wij willen niet graag daar tegen opboksen door almaar meer mensen “op de weg” te hebben die meestal niks te doen hebben maar opeens wel in vijf praktijken tegelijk moeten zijn. Daarom willen wij heel graag dat u ook overstapt op TCS. De capaciteitsbesparing die wij zo kunnen maken is doorgerekend in de prijs. U betaalt slechts 750 euro (excl BTW) per jaar voor een nieuw cluster, Tetra zorgt dat het blijft draaien en komt zo nodig tijdig met een nieuwe voeding, een upgrade, etc. Alle (on)verwachte kosten zijn verder voor ons.

Op www.tetrahis.nl/tcs wordt het systeem uitgebreider uitgelegd en kunt u deze zelf aanvragen.

11. Formularium

Eén van de belangrijkste architectuurbeslissingen bij het bedenken van TetraHIS was dat we zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van een derde partij. Dus geen Word om een verwijsbrief te schrijven, geen Outlook om recepten uit te wisselen, etc. Doordat je voor het geprotocolleerd voorschrijven van een geneesmiddel min of meer verplicht met een monopolist moest koppelen hebben we dit nooit gebouwd.

Een EVS werkt ons inziens pas als het de arts hélpt bij het maken van beslissingen. Door het de arts niet lastig te maken met stap zus, stap zo, maar snel de belangrijkste informatie inzichtelijk te maken en vervolgens met 1 klik te kunnen voorschrijven.

Sinds de huidige versie is het NHG-formularium volgens deze filosofie ingebouwd. Hierna komt een systeem waarmee u ook de afspraken uit het lokale FTO kunt implementeren. Andere landelijke formularia volgen hopelijk spoedig.

Gratis (proef)conversie voor Hethis gebruikers

Tetra biedt Hethis gebruikers een alternatief voor de aanstaande ‘upgrade’ naar Mira. Traditioneel is het aantal overstappers in de zomermaanden laag, daarom biedt Tetra haar overschot aan conversiecapaciteit tijdens deze periode gratis aan Hethis gebruikers aan.

Als u gebruik maakt van een eigen server zijn er ook vanuit CGM (Microbais) geen extra kosten voor de conversie te verwachten. Hierdoor kunt u geheel kosteloos en vrijblijvend een TetraHIS proefconversie laten doen. Uiteraard is ook de definitieve conversie gratis.

Doordat Tetra de conversie niet via een uitspoelformaat (MEDOVD) doet maar direct op de ‘ruwe’ data garanderen wij een 100% conversie van uw complete dossier.

Na het maken van een kopie van de data is uw proefsysteem binnen enkele dagen via internet beschikbaar. Na een korte (telefonische) instructie kunt u aan de slag om TetraHIS en de kwaliteit van de conversie te evalueren.

Overstappers die u voor gingen over hun ervaringen:

Jos Ridderbeks, huisarts in Ulestraten (L)
Ik ben in 2006 van HetHis overgestapt op TetraHIS. Ik was huiverig voor de conversie maar al mijn gegevens zijn behouden gebleven. Ik waardeer bij Tetra met name de snelle aanpassingen van TetraHIS aan de steeds veranderende situatie en de makkelijke toegang tot de helpdesk

Felix van der Wissel, huisarts in Amersfoort
Ons gezondheidscentrum is overgestapt van Medicom naar TetraHIS. Het was een verademing om te ervaren dat dingen opeens wel kunnen. Zo gebruiken wij al sinds 2008 de direct gekoppelde internetagenda en kan ik tijdens visites TetraHIS via mijn iPad benaderen. TetraHIS biedt al jaren een stabiel werkend systeem tegen een fractie van de kosten van vroeger.

Jos Smits, huisarts in Amsterdam
Na mijn overstap van MicroHIS X naar TetraHIS was het begin wel even wennen. Ik bleek echter alle schermen zelf opnieuw in te kunnen richten! Ik waardeer met name de manier waarop mijn specifieke vragen beantwoord worden.

Een typisch overstap draaiboek ziet er als volgt uit:

 • U beoordeelt de proefconversie;
 • TetraHIS werkt zeer intuïtief. Toch adviseren wij een korte instructie middag/avond voordat u begint. Deze instructie duur 3 uur en kan overal in Nederland gegeven worden;
 • Definitieve conversie buiten werktijd. Na 18:00 begint Tetra aan de conversie en de volgende ochtend start u met TetraHIS;
 • Een medewerker van Tetra is de eerste dag in uw praktijk aanwezig om u te ondersteunen.
 • Doordat de TetraHIS helpdesk zeer goed bereikbaar is (gemiddelde wachttijd 2011: 37 seconden) kunt u alle vragen in het begin meteen aan de helpdesk stellen.
 • Na 2-3 weken komt een medewerker van Tetra nogmaals langs om alle ‘kleine’ zaken samen door te nemen.

Voor het bijbehorende kostenplaatje kunt u op onze website bij producten terecht.
Geïnteresseerd? U kunt ons bereiken via 030 2760 413 of per mail: erik.tap@tetra.nl

Uitleg TetraHIS factuur

Doordat de startdatum van TetraHIS een willekeurige datum in het jaar kan zijn en u de TetraHIS licentie iedere keer voor éen jaar vanaf de startdatum betaalt kunnen de facturen er wat ingewikkeld uitzien.

Vandaar deze toelichting aan de hand van een voorbeeldfactuur:

Aantal TetraHIS licenties (of normpraktijken): 1
Startdatum TetraHIS: 1 oktober 2011
TetraHIS licentieprijs 2011: € 2.650,-
TetraHIS licentieprijs 2012: € 2.730,-

1: de TetraHIS jaar licentieprijs voor 2011 bedraagt  € 2.650,- per FTE (/normpraktijk). Het aantal dagen van startdatum TetraHIS (01-10-2011) tot 31-12-2011 is 92. De periode is dan 92 / 365 = 0,2521 waardoor het totaalbedrag uitkomt op 0,2521 x 2.650

2: de TetraHIS jaar licentieprijs voor 2012 bedraagt € 2.730,- per FTE (/normpraktijk). Het aantal dagen vanaf 01-01-2012 tot 01-10-2012 is 274. De periode is dan 274 / 365 = 0,7507 waardoor het totaalbedrag uitkomt op 0,7507 x 2.730

3 en 4: zelfde rekensom maar dan voor de NHG- en Z-Index licentie.

Het aantal normpraktijken wordt vastgesteld ten tijde van het aanmaken van de faktuur, en bedraagt minimaal 1,00.