Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Nivel

(ingezonden)

Nivel heeft een landelijk netwerk van huisartsenpraktijken die data leveren voor onderzoek: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Vanaf nu is het ook mogelijk voor u, als Bricks Huisarts gebruiker, om hieraan deel te nemen. Bij deelname zal Tetra de extractie en aanlevering van de data faciliteren.

Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn beoogt landelijk representatieve kerncijfers over de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijns gezondheidszorg in Nederland te genereren en tevens ander onderzoek met de daarvoor verzamelde gegevens te faciliteren. Hiertoe worden gegevens verzameld en geanalyseerd die eerstelijns zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten, logopedisten) routinematig vastleggen in hun elektronische dossiersystemen.

Deelname kost u verder geen geld of tijd: de dataverzameling vindt achter de schermen plaats en u hoeft hier niets voor te doen. Uiteraard zal Nivel u zo nu en dan een nieuwsbericht sturen of vragen of u deel wilt nemen aan aanvullend onderzoek. U bent echter altijd vrij om te bepalen waar u wel of niet aan deelneemt.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor Nivel Zorgregistraties, stuur dan een e-mail naar zorgregistraties@nivel.nl.

Nivel hoopt u als Bricks Huisarts gebruiker te mogen begroeten als deelnemer.

Print Friendly, PDF & Email