Nieuwsbrief 3 TetraHIS

Inhoudsopgave

Even voorstellen: de TetraHIS nieuwsbrief
1. TetraHIS in 2013
2. Metingenscherm en Prodigmo
3. Variabiliseringsgelden 2013
4. TPM (Tetra Package Management) grotendeels uitgerold
5. Waarom en wanneer bouwen jullie functie … in?
6. Hoe kan ik zien welke veranderingen in mijn versie zitten?
7. EPD
8. Dossiers verhuizen
9. Charon – inloggen vanaf ieder device (Apple, Android, Windows)
10. Tetra Cluster Server, een werkende server as a service
11. Formularium

Welkom!

Welkom bij de TetraHIS nieuwsbrief. Op deze blog zult u regelmatig nieuwsbrieven vinden waarin de ontwikkelingen rondom TetraHIS beschreven worden. We wensen u veel leesplezier!

1. TetraHIS in 2013

Zaken die direct van belang zijn voor uw dagelijkse praktijkvoering vertellen we gewoonlijk via het Welkom-scherm in TetraHIS. Als er dringende zaken waren dan heeft de helpdesk u gebeld. In 2012 is er echter veel gebeurd, en in 2013 belooft nog veel meer nieuwe ontwikkelingen te brengen. En, tellend vanaf het allereerste prototype, is TetraHIS opeens 12 jaar oud geworden. Kortom, het werd hoog tijd om iedereen die dagelijks met TetraHIS te maken heeft een “managementsamenvatting” te sturen; wat zijn de belangrijkste veranderingen in TetraHIS, wat kunt u in de nabije toekomst van ons verwachten, wat doet Tetra nog meer.

2. Metingenscherm en Prodigmo

Met vele verschillende conversies en vreemde metingtypen was het een flinke klus, maar we zijn erin geslaagd de NHG tabel Diagnostische Bepalingen te implementeren.
Hierdoor is enerzijds de communicatie met de diverse KISsen en laboratoria verder gestroomlijnd en houdt u anderzijds de mogelijkheid om zelf groepen aan te maken om metingen in te voeren en op te vragen.

Op basis van deze tabel zijn in TetraHIS de Prodigmo ketenzorg protocollen (NHG) geïmplementeerd. Hiervoor is het wel nodig geweest om het oude metingenscherm door drie nieuwe schermen te vervangen; onder het tabje Metingen staan nu 4 losse tabs:

 1. De eerste is het metingenscherm zoals het was.
 2. Let op: deze zal in de nabije toekomst geheel vervallen! Een handleiding hoe de overstap naar de nieuwe manier van metingen in TetraHIS werkt wordt vanuit de artsenwiki gepubliceerd.

 3. Invoeren
 4. Invoeren ‘losse’ metingen

 5. Opvragen
 6. Overzicht van alle metingen van de geselecteerde patiënt.

 7. Protocollen
 8. Hier vindt u de Prodigmo protocollen van de NHG. U kunt deze hier invoeren, bekijken, bewerken en op een later tijdstip doorgaan met het afmaken van een gedeeltelijk ingevoerd protocol.

3. Variabiliseringsgelden 2013

De variabiliserings-hoepel van 2013 is het minimaal voor 70% ICPC coderen van contacten waarvoor een consult of dubbel consult (EIM codes 12000 en 12001) is gedeclareerd in de periode 1 januari t/m 31 mei 2013.

Hoe het precies werkt vindt u bij Nivel.

TetraHIS ondersteunt u hierbij op de volgende manieren:

 • Rapport 070
 • U ziet hier de coderingspercentages over een gekozen periode.

 • Reparatie tool
 • Om er zeker van te zijn dat u de 70% haalt is er een nieuw scherm gemaakt om contacten zo nodig achteraf zo efficiënt mogelijk van een ICPC te voorzien. Dit scherm zoekt op welke contacten niet zijn gecodeerd met een “betekenisvolle ICPC” en biedt de mogelijk deze met één muisklik alsnog aan een bestaande of nieuwe episode te hangen.
  adepd-reparatie

Opstarten tool: middels het commando ADEPD in de commando regel.
Handleiding: de complete handleiding vindt u hier.

4. TPM (Tetra Package Management) grotendeels uitgerold

De manier waarop TetraHIS wordt bijgewerkt is aangepast zodat Tetra meer controle heeft over het uitbrengen van nieuwe versies. Als er een ernstige fout in een versie zit dan kunnen we deze snel terugdraaien, of als er juist met spoed een nieuwe versie nodig is dan kunnen we die centraal installeren. Er zijn nog een aantal praktijken waar niet elk werkstation van deze nieuwe methode is voorzien en waar mogelijk nog een (sterk) verouderde versie van TetraHIS draait. Als TPM geïnstalleerd is dan ziet u bij het opstarten van TetraHIS het volgende scherm:

upgrading

Als TetraHIS zonder dit scherm opstart dan is het verstandig TPM te laten installeren. Wilt u in dat geval contact opnemen met de helpdesk om een geschikt tijdstip in te plannen? De installatie kost ongeveer 20 minuten per werkstation.

5. Wanneer bouwen jullie functie … in?

Als je een HIS bouwt dan zijn een aantal features min of meer verplicht. Een HIS wordt onbruikbaar als het niet meegaat met wetgeving, verzekeraars, ION, ASP, OZIS, Nictiz, NZA-tarieven, NHG, Z-Index, KIS, apotheek, postcodes, Nivel etc. Er zijn nogal wat dingen die nu eenmaal moeten, en vaak liefst binnen een paar weken (of, zoals in het geval van de postcodetabel achterstandswijken, letterlijk tussen Kerst en Oud en Nieuw).

Dan zijn er de features waarvan wij denken dat het “killer-apps” zijn, zelfs al hebben de meeste artsen er geen enkele interesse in. Een voorbeeld is de online agenda. Als eerste (en voorzover bekend nog steeds enige) heeft TetraHIS al 5 jaar een directe koppeling tussen de agenda on line en de agenda in de praktijk. Ruim 100 praktijken gebruiken deze nu, en dat scheelt gemiddeld tientallen telefoontjes per week.

Ook de techniek vereist soms dat er zaken aangepast worden waar u niets van ziet. Tot voor kort had elke praktijk met een OZIS of KIS-aansluiting daarvoor een apart programma op de eigen server draaien. Dat leverde heel veel onderhoud op, wat het afgelopen jaar is ondervangen door één centrale server in te richten met een nieuwe communicatie-server. Dat heeft veel ontwikkelcapaciteit gekost, maar nu al heel veel tijd en slecht werkende koppelingen bespaard. Hetzelfde geldt voor de manier waarop het “meekijken” is georganiseerd. Voor de support-afdeling is het handig om tientallen keren per dag “even mee te kijken”, en bijna alle praktijken hebben één of meer sticks om op de eigen praktijk in te loggen. Ook daarvoor hebben we een compleet nieuw systeem van de grond af opgebouwd om sneller koppelingen in te kunnen stellen die beter en veiliger werken. (zie het aparte kopje Charon).

Na 12 jaar ontwikkeling komer er wekelijks nog steeds verzoeken binnen voor nieuwe features, en eigenlijk maakt het ons niet zoveel uit welke we wel of niet, en in welke volgorde ontwikkelen. Dat bepalen onze gebruikers zelf. Op onze roadmap staan alle features opgesomd. Een aantal zijn al gepland, voor een heleboel moet de prioriteit nog bepaald worden, en dat gaat heel democratisch. Zolang er nog geen gebruikersvereniging, klankbordgroep of automatiseringscommissie is kan elke arts, assistente, POH, praktijkmanager of elke andere medewerker die TetraHIS gebruikt zich inschrijven op de site http://rm.tetrahis.nl en simpelweg stemmen op features. Wat bovenaan staat maken we (de techniek dienende) als eerste.

6. Overzicht veranderingen per versie

Tetra gebruikt al jarenlang een openbaar systeem om alle ontwikkelingen te plannen en voor iedereen inzichtelijk te maken. Een bekend probleem met dit systeem was dat het, doordat het compleet genoeg moest zijn om zelfs de kleinste zaken te kunnen plannen, niet altijd even duidelijk was wat nu precies per versie aangepast is, en welke veranderingen op welke termijn te verwachten zijn.

Doordat we sinds kort dit systeem anders hebben ingericht ziet u nu in één oogopslag:

 1. Wat is er aangepast aan mijn versie
 2. Voor iedere versie is een overzichtspagina beschikbaar met een korte beschrijving van de veranderingen, gevolgd door een uitgebreide lijst met alles wat er is aangepast. U vindt deze pagina hier.

 3. Welke veranderingen zijn er gepland
 4. Een overzicht van de aanstaande veranderingen staat hier

 5. In welke volgorde bouwen jullie aan TetraHIS
 6. Alle geplande ontwikkelingen zijn ingedeeld in categorieën (aanstaand A t/m aanstaand F). We ontwikkelen in principe van boven naar beneden, dus eerst de zaken in ‘aanstaand A’. Nadat we een versie uitbrengen worden alle aanpassingen bij de nieuwe versie samengebracht en schuiven alle openstaande zaken in de categorieën daaronder een stapje op. In de praktijk zal het voorkomen dat ook zaken die lager gepland staan toch eerder gebouwd worden. Dit komt doordat deze soms nauw gerelateerd zijn met een item dat hoger op de lijst staat.

7. EPD

Er zijn tot nog toe weinig aanmeldingen binnengekomen voor een aansluiting op het LSP.
Tetra is bezig met de kwalificatie van de ‘opt-in’. Deze is al wel uitgeleverd dus u kunt de opt-in al wel registreren (via Patiëntbeheer of via de bekende rechtermuis klik op de patiëntgegevens).

8. Dossiers verhuizen

Op initiatief van Stichting ION wordt het dossier overdracht formaat MEDOVD nu door alle HIS-leveranciers weer serieus bekeken. Uit de inmiddels uitgevoerde tests blijkt dat de dossiers die TetraHIS maakt het best begrepen worden, en scoort TetraHIS het beste bij het inlezen van dossiers uit andere pakketten.

Mocht er bij het maken of inlezen een probleem zijn horen wij dat graag zodat we nog beter kunnen scoren. Voor het verhuizen tussen TetraHIS-praktijken onderling zijn we bezig met een nieuw formaat waarin alles wat TetraHIS van een patiënt weet, inclusief b.v. scans, wordt meeverhuisd.

9. Charon – Op afstand inloggen vanaf een willekeurig device

Tot nu toe heeft Tetra externe toegang (zoals thuiswerken, vanuit de ene praktijk waarnemen in de andere) mogelijk gemaakt met de bekende “thuiswerkstick”. Deze methode heeft echter nadelen. Organisatorisch is het lastig om afhankelijk te zijn van de helpdesk om toegangen in te kunnen stellen. Het levert daarnaast een berg -dure- administratie op. En andersom, als een stick gestolen is is het nog lastiger om de toegang in te kunnen trekken. Ook is het niet mogelijk te zien wie er ingelogd heeft en is het niet mogelijk om vanaf elk platform in te loggen.

Kortom, tijd om een nieuw systeem te ontwikkelen: Charon.

Met Charon kunt u vanaf elk systeem (Windows, Apple, Android, IPad) inloggen. U kunt zelf instellen wie er mag inloggen en deze mogelijkheid direct intrekken mocht dat nodig zijn. U kunt ook zien wie er heeft ingelogd. Doordat u zelf gebruikers kunt beheren berekent Tetra hiervoor geen eenmalige kosten. Meer informatie vindt u hier.

Voor het gebruik van Charon hebt u alleen een (willekeurige) internetverbinding en een recente webbrowser nodig.

10. Tetra Cluster Server, een werkende server as a service

Een eigen server in de praktijk had ooit drie grote nadelen t.o.v. ASP. De eerste twee, zelf moeten zorgen voor updates en backups zijn al een paar jaar door Tetra opgelost door de eigen server te beschouwen als een ASP-server in een datacentrum. De derde was dat een server, hoe stevig uitgevoerd ook, kapot kan gaan en een onverklaarde voorkeur heeft daarvoor maandagochtend, 07:55 uur uit te kiezen.

Met de introductie van de Tetra Cluster Server is ook dat nadeel opgelost. Het principe is even eenvoudig als effectief: in plaats van een server met dubbele voeding, dubbel geheugen, dubbele harddisks, etc. uit te rusten bestaat TCS uit twéé veel simpeler computers. Op de ene computer draait de database en allerlei andere ondersteunende programma’s (backups, communicatie, enz.). Op de andere computer draait het programma waardoor u op afstand kunt werken. Beide servers spiegelen elkaar doorlopend via een eigen switch. In het geval dat één van de twee stuk gaat belt u de helpdesk. Binnen enkele minuten draaien beide systemen op de nog werkende server en wordt de kapotte server uitgeschakeld. U kunt hierna meteen doorwerken. Tetra stuurt u een nieuwe computer ter vervanging van de kapotte, en u stuurt de computer die kapot is naar Tetra. Als u de nieuwe computer heeft aangesloten herstellen we de oorspronkelijke situatie zodat beide computers elkaar weer spiegelen.

Na twee jaar testen zijn wij ervan overtuigd dat dit de beste methode is om een maximale up-time te garanderen tegen minimale kosten. Conventionele servers gaan niet gelijkmatig na 1715 dagen stuk maar hebben de neiging tegelijk stuk te gaan. Wij willen niet graag daar tegen opboksen door almaar meer mensen “op de weg” te hebben die meestal niks te doen hebben maar opeens wel in vijf praktijken tegelijk moeten zijn. Daarom willen wij heel graag dat u ook overstapt op TCS. De capaciteitsbesparing die wij zo kunnen maken is doorgerekend in de prijs. U betaalt slechts 750 euro (excl BTW) per jaar voor een nieuw cluster, Tetra zorgt dat het blijft draaien en komt zo nodig tijdig met een nieuwe voeding, een upgrade, etc. Alle (on)verwachte kosten zijn verder voor ons.

Op www.tetrahis.nl/tcs wordt het systeem uitgebreider uitgelegd en kunt u deze zelf aanvragen.

11. Formularium

Eén van de belangrijkste architectuurbeslissingen bij het bedenken van TetraHIS was dat we zo min mogelijk afhankelijk willen zijn van een derde partij. Dus geen Word om een verwijsbrief te schrijven, geen Outlook om recepten uit te wisselen, etc. Doordat je voor het geprotocolleerd voorschrijven van een geneesmiddel min of meer verplicht met een monopolist moest koppelen hebben we dit nooit gebouwd.

Een EVS werkt ons inziens pas als het de arts hélpt bij het maken van beslissingen. Door het de arts niet lastig te maken met stap zus, stap zo, maar snel de belangrijkste informatie inzichtelijk te maken en vervolgens met 1 klik te kunnen voorschrijven.

Sinds de huidige versie is het NHG-formularium volgens deze filosofie ingebouwd. Hierna komt een systeem waarmee u ook de afspraken uit het lokale FTO kunt implementeren. Andere landelijke formularia volgen hopelijk spoedig.

Print Friendly, PDF & Email