Landelijke COVID-19-registratie huisartsen nu beschikbaar in NHGDoc

Informatie uit de eerstelijnszorg draagt bij aan het beter in kaart brengen van de COVID-19 epidemie in Nederland en het kunnen identificeren van hoog-risicopatiënten. De bijdrage van uw als huisarts speelt hierbij een cruciale rol. Voor het RIVM is het van belang dat de huisarts bij iedere patiënt die verdacht wordt van een COVID-19 besmetting een aantal vragen beantwoordt. Deze vragen zijn opgenomen in een landelijk COVID-19 protocol. Dit protocol is vanaf heden beschikbaar in NHGDoc in de vorm van een korte vragenlijst.

Hoe kunt u als huisarts hierbij helpen?

Huisartsen vullen voor alle patiënten met (een klinische verdenking op) COVID-19 een korte vragenlijst in via NHGDoc. Heeft u nog geen NHGDoc, dan kunt u voor de COVID-19 vragenlijst gratis toegang aanvragen.

Namens de COVID-19 data coalitie willen we u vragen vanaf heden voor alle patiënten met (een klinische verdenking op) COVID-19, die bij u op consult zijn (telefonisch, in de praktijk of bij thuisvisite) deze korte vragenlijst in te vullen. Ook willen wij u vragen bij iedere verandering in de situatie van de patiënt, deze vragenlijst opnieuw in te vullen.

Waar vindt u de COVID-19 vragenlijst?

 1. Open het patiëntendossier in Bricks Huisarts.
 2. Klik op de NHGDoc knop om NHGDoc te openen.
 3. Klik in NHGDoc links bovenin op COVID-19.

Meer informatie over de werking van NHGDoc kunt u vinden op de website van NHGDoc.
Heeft u nog geen NHGDoc toegang, dan dient u deze eerst aan te vragen.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

 1. De informatie verkregen via de COVID-19-vragenlijst wordt gecombineerd met data over het onderliggend lijden van de patiënt uit het medisch dossier en wordt gepseudonimiseerd verstuurd naar Stichting STIZON.
 2. Bij STIZON wordt de data uit NHGDoc en Medicom samengevoegd.
 3. STIZON verstuurt de data anoniem naar het RIVM. Het RIVM zal deze data gebruiken om betere inzage te krijgen in het landelijk verloop van (verdenking op) COVID-19 in de eerste lijn.
 4. Daarnaast wordt de data bij STIZON gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek uitsluitend gericht op COVID-19. Dit is alleen van toepassing indien de huisarts akkoord is gegaan met de (additionele) verwerkersovereenkomst.
 5. De COVID-19 data coalitie heeft als doel om de inzichten die hier uit voortvloeien over de COVID-19-patiëntpopulatie aan huisartsen beschikbaar te stellen.
 6. De data wordt verzameld gedurende de periode van de epidemie van COVID-19 en gedurende de tijd dat de effectiviteit van maatregelen geanalyseerd worden (in ieder geval tot 31 dec 2020).

Welke partijen zijn hierbij betrokken?

Zes partijen werken onder de naam COVID-19 data coalitie samen aan een nieuwe data-infrastructuur om COVID-19-(risico)patiënten beter in kaart te brengen.

De COVID-19 data coalitie bestaat uit:

 • ExpertDoc / NHGDoc
 • Stichting Health Base
 • PharmaPartners
 • Stichting STIZON
 • MedWorq
 • Andersson Elffers Felix

In samenwerking met:

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS)
Print Friendly, PDF & Email