Gebruikersbijeenkomsten Amsterdam en Sittard

Gebruikersbijeenkomst Amsterdam

We zijn erg blij met de grote opkomst en enthousiaste reacties naar aanleiding van de Bricks Huisarts gebruikersbijeenkomsten in Amsterdam en Sittard. Op de avonden in het Olympisch Stadion en de Stadbroekermolen hebben wij in totaal 130 gasten mogen verwelkomen. De presentaties werden als interactief en informatief ervaren.

Tijdens deze avonden werden de volgende onderwerpen besproken:

  • Het gebruik van protocollen/formulieren in combinatie met het patiëntenportaal
  • Introductie en demonstratie webbased HIS

Protocollen en Bricks Patiënt

Binnen Bricks Huisarts bleek het maken van eigen rapporten en protocollen een onderbelichte functionaliteit te zijn. We hebben laten zien hoe Bricks Huisarts en Bricks Patiënt ingezet kunnen worden om patiënten gedeeltelijk protocollen in te laten vullen en daarmee de werkdruk in de praktijk kan verminderen.
Tevens hebben we laten zien hoe protocollen tussen praktijken uitgewisseld kunnen worden en is aangestipt hoe nieuwe protocollen aangevraagd kunnen worden. In de weken na de presentaties hebben we al meerdere online trainingen gegeven over het gebruik en de inzet van rapporten en protocollen i.c.m. Bricks Patiënt.

Voor trainingen, bijscholingen en vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Stuur een eitje, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Gebruikersbijeenkomst Sittard

Introductie webbased versie Bricks Huisarts

Tijdens het tweede deel van de avond hebben we teruggeblikt op de historie van Bricks Huisarts, waar het HIS nu staat om daarna met veel trots de eerste versie te laten zien van de webbased versie. Hierbij hebben we de nieuwe look-and-feel, de vernieuwde SOEP-invoer en de verdere integratie van “rapport 3” uitgelicht. Met deze ontwikkelingen is Bricks Huisarts straks klaar voor de toekomst. De positieve reacties en feedback vanuit de gebruikers zijn door ons genoteerd en worden gedurende de ontwikkeling meteen meegenomen.

Tot slot

We vinden het ontzettend leuk dat zoveel Bricks gebruikers de bijeenkomsten bezoeken. In de toekomst zullen er zeker meer volgen. Namens alle Tetra-medewerkers willen we iedereen bedanken voor uw actieve bijdrage en aanwezigheid.

Print Friendly, PDF & Email