Buurtdokters realiseert koppeling met Bricks Huisarts en zoekt pilot praktijken

(ingezonden)

Buurtdokters heeft met haar software platform MijnPraktijk.nl succesvol een koppeling met Bricks Huisarts gerealiseerd. Door het open en toegankelijke beleid, werden extra goed en snel de juiste koppelingen gerealiseerd. Met MijnPraktijk.nl stuurt Buurtdokters op het verminderen van de administratielast, beter organiseren van werkafspraken in de praktijk en samenwerking tussen praktijken. Nu zoekt Buurtdokters geïnteresseerde praktijken om gezamenlijk de huisartsenpraktijk te verbeteren.

Achtergrond MijnPraktijk.nl

MijnPraktijk.nl wordt sinds drie jaar ontwikkeld in samenwerking met huisartsen en doktersassistenten. MijnPraktijk.nl is gericht op het zo goed mogelijk organiseren van de praktijk, door het bieden van:

 • Een digitale voordeur voor de patiënt, met de optie om verschillende type afspraken (huisarts, assistent, POH-GGZ) en eConsults (administratief, medisch, vaccinatie) aan te maken, de patiënt van informatie te voorzien, en door de triage heen te lopen. Tevens alle portaal functies van Bricks Huisarts;
 • Een gedigitaliseerd inschrijfproces voor nieuwe patiënten, met onder andere een postcode check, COV check, ID check, automatische brief met handtekening naar oude huisarts en statusoverzicht van inschrijvingen;
 • Een assistentemodule voor het registreren van de triage, (ondersteuning bij het) kiezen van zorglogistieke opvolging, declaratie van zelfzorgadvies, koppeling van telefonie en optimalisatie van de dagindeling van een assistent;
 • Ondersteuning van praktijkspecifieke zorglogistiek, o.b.v. de NHG-standaard, NTS triagewijzer en configuratie van praktijkspecifieke werkafspraken;
 • Een zorgverlener portaal met slimme afhandeling van digitale consulten, met o.a.:
  • Chatten, videobellen en digitaal inloopspreekuur
  • Koppeling met Thuisarts
  • Standaardantwoord sjablonen
  • Declaratie van consult
 • Het inladen van de S-regel in het HIS bij fysieke opvolging van een zorgvraag;

In de toekomst bouwen we MijnPraktijk.nl uit om veelgebruikers van zorg – in de huisartsenpraktijk en elders – te identificeren en in samenwerking met andere zorgverleners en met extra ondersteuning van POH’s onder controle te krijgen en houden. Daarnaast kijken we met verschillen de zorggroepen naar hoe er praktijkoverstijgend kan worden samengewerkt en innovatieve vormen van zorg kunnen worden geïntroduceerd, evenals hoe we de administratieve lasten in de praktijk verder kunnen verminderen. Ook hier halen we graag jullie ideeën over op.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Voor het gezamenlijk doorontwikkelen en meten van de impact van MijnPraktijk.nl werken we met o.a. Zilveren Kruis en VGZ aan het verkrijgen van extra financiering. Op de lange termijn werken we hierbij toe naar kaderafspraken op uitkomsten met zorgverzekeraars, met extra ruimte voor praktijken om te doen wat goed is voor hun populatie.

Deelname pilot MijnPraktijk.nl

Per september 2023 start een pilot met als doel het verbeteren van de werking van MijnPraktijk.nl en het aantonen van de impact in de huisartsenpraktijk. We zoeken hiervoor enkele praktijken die gebruik maken van Bricks Huisarts en mee willen doen aan deze pilot. Voor de pilot rekenen we geen directe kosten, maar vragen we wel commitment. De pilot omvat onder meer de implementatie van ons portaal en intensieve begeleiding bij de verbetering van de manier van werken. Daarnaast bieden we uitgebreide ondersteuning aan het team in de praktijk. We zijn ervan overtuigd dat de pilot u zal helpen om uw praktijk efficiënter en effectiever te maken en hopen dat u overweegt om deel te nemen. Afhankelijk van verzekeraar en commitment kan de praktijk mogelijk meedraaien in de pilot met zorgverzekeraars. Indien u achteraf geen gebruik meer wenst te maken van MijnPraktijk.nl draaien we dit kosteloos weer terug.

Over Buurtdokters

Buurtdokters is gericht op toekomstbestendige huisartsenzorg. Naast een model voor gezamenlijk praktijkhouderschap – om jonge huisartsen te overtuigen de stap naar eigen praktijk te laten maken – ontwikkelen we MijnPraktijk.nl samen met huisartsen, doktersassistenten.

Mocht u meer informatie willen of geïnteresseerd zijn, kunt u met mij contact opnemen via bob.verhagen@buurtdokters.net.

Buurtdokters kijkt ernaar uit samen aan de slag te gaan!

Namens het team van Buurtdokters en MijnPraktijk.nl,

Jeroen van Doorn, Sophie Brühl & Bob Verhagen

Print Friendly, PDF & Email