Nieuwe productlijn Bricks

blog-img

Sinds de oprichting in 2000 is Tetra specialist in de automatisering van eerstelijns zorg.

Tetra onderscheidt zich door gebruikers mee laten denken in de ontwikkeling van haar software en snel in te spelen op actuele ontwikkelingen in de zorg.

We zijn blij dat we na veertien jaar onze nieuwe productlijn Bricks mogen presenteren.

TetraHIS heet voortaan Bricks Huisarts en dat gaat gepaard een vernieuwde en opgefriste uitstraling.

Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde website, waar documentatie en support nog makkelijker toegankelijk zijn gemaakt.

Wij wensen onze gebruikers veel gebruiksgemak met het nieuwe Bricks Huisarts.

Tetra,

Print Friendly, PDF & Email

Tetra variabiliseringsgelden (ADEPD) tool.

Variabiliseringsgelden in 2014.

numbers-white-iconDit jaar zijn er twee hoepels waar praktijken doorheen moeten springen om weer in aanmerking te komen voor de variabiliseringsgelden. Vanzelfsprekend helpt Tetra weer waar mogelijk om wederom een 100%-score te behalen.

Om e.e.a. te vergemakkelijken hebben we de ADEPD-tool aangepast. Vorig jaar was deze alleen gemaakt om episoden toe te kennen aan niet-gecodeerde contacten. Dit jaar worden ook de contacten getoond waar wel de E-regel gecodeerd is maar die niet aan een episode hangen. In tegenstelling tot vorig jaar tellen die nu namelijk niet meer mee. Er is ook een tweede tabblad bijgekomen waarmee episoden kunnen worden opgespoord die een attentiewaarde verdienen.

De volledige uitleg staat hier:
http://documentatie.tetra.nl/bricks_huisarts/_hoofdstuk/tools/adepd.html

 

Print Friendly, PDF & Email

Support Microsoft stopt voor Windows XP

Microsoft stopt met support op Windows XP. Hoe zit dat nu eigenlijk?

xp logo

Omdat Microsoft vanaf 8 april stopt met de software updates voor Windows XP hieronder een kleine update in hoeverre dat invloed heeft op TetraHis.

Omdat het besturingssysteem gewoon blijft werken zal TetraHis geen problemen ondervinden of uitvallen.

Wij adviseren wel om contact op te nemen met de systeembeheerder om na te vragen welke invloed het stoppen van support op Windows XP heeft op uw interne netwerk en computers.

Lees hier meer: http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/end-support-help

Ik ga mijn pc’s toch vervangen wat heb ik dan nodig?

TetraHis draait op onderstaande besturingssystemen.

Windows Vista
Windows 7
Windows 8

MacOS:

U kunt via Remote Desktop ook op MacOS werken met TetraHis. Neem wel contact op met uw systeembeheerder om te informeren naar de mogelijkheden om het printen (dit kan alleen met netwerkprinters) op de juiste manier in te stellen.

Hou er rekening mee dat scannen niet mogelijk is via remote desktop.

Print Friendly, PDF & Email

Tetra nieuwsbrief 4

Inhoudsopgave

Algemeen
Gebruikersvereniging
Tetra portaal
Support op hardware
Support op remote login via USB stickjes
Tetra helpdesk
NHG Doc integratie afgerond
Formularium ingebouwd

Voorwoord

Van harte welkom bij de vierde nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ van Tetra. We hebben de ontwikkelingen bij Tetra van de afgelopen tijd voor u hier op een rijtje gezet en hopen dat er voor u iets relevants tussen staat en wensen u veel leesplezier!

Gebruikersvereniging

12 september is de voorbereidende vergadering geweest om te komen tot een heuse gebruikersvereniging. Na 12 jaar bouwen aan TetraHIS zijn we trots met deze “erkenning” dat TetraHIS een volwassen pakket is geworden!

Tetra Portaal

We zijn zeer verheugd om de lancering van TePo (Tetra Portaal) aan te kunnen kondigen!
TePo is het volledig geautomatiseerde administratie systeem van Tetra.
TePo is vanuit TetraHIS toegankelijk middels het commando ‘portaal’ in de commandobalk. TePo biedt u:

 • Inzicht in uw lopende abonnementen bij Tetra
 • Overzicht op al uw facturen
 • Betaalmogelijkheid van facturen middels iDeal
 • Betaalstatus van al uw facturen

TePo

Doordat de aansturing van TePo geheel geautomatiseerd is, ontvangt u altijd direct de voor u relevante facturen, en hebt u altijd beschikking over een compleet overzicht.

Links

Het Tetra Portaal zal vanaf vrijdag 8 november online zijn

Hardware support

Tetra heeft de afgelopen jaren voor veel praktijken voor de ondersteuning op de hardware gezorgd. We hebben echter (steeds vaker) samengewerkt met gespecialiseerde hardware onderhoudsfirma’s. Deze samenwerking is zo goed bevallen (zowel voor onze klanten, als Tetra als de onderhoudspartners) dat Tetra besloten heeft om zich verder op haar primaire doelstelling te richten: ontwikkelen van goede software.

We adviseren derhalve alle praktijken die momenteel nog geen partij voor de onderhoud van hun hardware in de arm hebben genomen dit alsnog te gaan doen. Bij http://rm.tetrahis.nl –> Wiki –> TetraHIS partners vindt u een overzicht van hardware support bedrijven waar we intensief mee samenwerken.

Uiteraard blijft het beheer van de Tetra Cluster Server (zie ook: www.tetrahis.nl/tcs) wel bij Tetra.

Remote login via USB stickje

Tot nu toe heeft Tetra externe toegang (zoals thuiswerken, vanuit de ene praktijk waarnemen in de andere) mogelijk gemaakt met de bekende “thuiswerkstick”. Deze methode heeft echter nadelen. Organisatorisch is het lastig om afhankelijk te zijn van de helpdesk om toegangen in te kunnen stellen. Het levert daarnaast een berg -dure- administratie op. En andersom, als een stick gestolen is is het nog lastiger om de toegang in te kunnen trekken. Ook is het niet mogelijk te zien wie er ingelogd heeft en is het niet mogelijk om vanaf elk platform in te loggen.

Daarom is de afgelopen tijd hard gewerkt aan een compleet webbased oplossing hiervoor: Charon. Hiermee worden alle hierboven genoemde nadelen opgelost.

Support op de USB stickjes wordt bij het in gebruik nemen van Charon door Tetra niet meer geleverd.

Een complete beschrijving inclusief prijzen van Charon vindt u bij http://documentatie.tetra.nl/charon/beginnen.html

Helpdesk

Onze helpdesk is (volgens eigen metingen) zeer goed bereikbaar: de gemiddelde wachttijd afgelopen 3 maanden was 26 seconden!. Hier zijn we trots op en we willen dit heel graag zo houden.

Daarbij biedt de ‘druk 1 voor spoed’ optie iedereen de mogelijkheid om de wachtrij compleet te omzeilen en meteen iemand aan de lijn te krijgen. Bij het gebruik van deze optie gaat bij alle helpdeskmedewerkers de spoedlijn over (naast een eventueel bestaand gesprek) en zal een eventueel lopend gesprek met iemand anders onderbroken worden. We willen graag benadrukken dat de spoedlijn uitsluitend bedoeld is voor noodgevallen, waarbij u op geen enkele manier meer met TetraHIS kunt werken. Mocht de spoedlijn voor andere zaken gebeld worden zal de helpdesk medewerker u vragen om terug te bellen via de normale lijn, om zo de spoedlijn vrij te houden voor andere klanten.

In principe is de Tetra helpdesk een betaalde service; hierbij gelden de volgende regels:

 • In de eerste twee maanden dat u op TetraHIS overstapt zijn alle gesprekken gratis
 • Telefoontjes over een probleem dat aan Tetra(HIS) ligt zijn altijd gratis
 • Alle overige telefoontjes worden op basis van nacalculatie maandelijks gefactureerd

NHG Doc integratie afgerond

In de laatste stabiele versie (37921) zit de koppeling met NHGDoc. Als NHGDoc wordt geactiveerd (via het commando NHGDOC) dan wordt bij het starten van een consult het dossier -geanonimiseerd- naar de server van NHGDoc gestuurd. Daar wordt op een aantal terreinen beoordeeld. Als er iets opvallends wordt ontdekt dan wordt de NHGDoc-knop in TetraHIS geel en is te zien wat er is opgevallen.

Prijs
De komende periode is het gebruik van NHGDoc gratis.
NHG zal binnenkort een besluit nemen over de prijsstelling bij gecontinueerd gebruik, en ook op welke manier deze met uw praktijk verrekend wordt.

Formularium ingebouwd

Het NHG Formularium zit ook in de laatste versie. Als de knop EVS oplicht dan is er voor de huidige ICPC-code een formularium beschikbaar en is met vier muisklikken een voorschrift gemaakt. In de toekomst wordt het mogelijk ook een lokaal formularium te installeren.

Print Friendly, PDF & Email

Oprichting TetraHIS gebruikersvereniging

gebrver

Beste TetraHis gebruiker,

Voortbordurend op een eerder ontwikkeld initiatief gaf 12 september j.l. een groep van 35 TetraHis gebruikers aan dat een gebruikersgroep diende te worden opgericht.

Er bleek, zoals te verwachten, een groot draagvlak aanwezig om de wens in daden om te zetten.

Besloten is een werkgroep samen te stellen, die de formele oprichting zal voorbereiden, waarna, in de oprichtingsvergadering, over reglementen, statuten en bestuur kan worden gestemd. Voor deelname aan deze groep hebben zich al meerdere mensen aangemeld.

Over de voortgang zullen wij u -weer langs deze weg- berichten.

Het tweede deel van de avond werd besteed aan het tonen van nieuwe modaliteiten van TetraHis (EVS, NHG-doc, mogelijkheden van een bar-code scanner bij registreren van griepvaccinatie en/of Opt-in) en ervaringen met Internet-agenda. Enkele wensen op de “roadmap” kregen door indringende feed-back een hogere prioriteit.

Dit laatste illustreerde eens te meer het belang van een goede interactie tussen softwarehuis en de gebruikers.

Bij een dynamisch softwarehuis past immers een inspirerende gebruikersgroep.

De onderlinge uitwisseling van ervaringen bleek bovendien zeer vruchtbaar.

We zullen stappen zetten richting de overkoepelende organisatie NedHis.

We hopen de gebruikers in het “noorden” meer te betrekken bij dit initiatief. Een deelnemer uit Amsterdam heeft in ieder geval aangegeven de werkgroep te zullen versterken.

Hopelijk tot spoedig,

Martin den Heijer, huisarts te Roermond

Print Friendly, PDF & Email

Variabiliseringsgelden declareren

Beste Huisartsen,

Graag wil  ik u eraan herinneren  dat de variabiliseringsgelden op 1 oktober gedeclareerd mogen worden.

Het tarief voor 2013 is € 4,22, met declaratiecode 14997.
De prestatie omschrijving is “variabiliseringsgelden 2013.
De peildatum voor de declaratie is 1 oktober 2013.

Met vriendelijk groet,
Tetra B.V.,

Erik Tap
06-52682800

Print Friendly, PDF & Email

TetraHIS Mobile App

Bricks: TetraHIS Mobile App

apple-iphone-4-4s

Beste TetraHIS gebruiker,

Ondanks dat u met TetraHIS kunt werken op verscheidende tablets horen wij regelmatig in de wandelgang dat u uitkijkt naar een mobiele versie hiervan: “TetraHIS Mobile App”.

Uiteraard geven we hier graag gehoor aan. We vragen u om hierover mee te denken.
Wat moet de app volgens u precies kunnen? 

–  Agenda functie
–  Professionele samenvatting
–  S-O-E-P invoer
–  Episoden beheer
–  Recente uitslagen opvragen
–  …
Discussieer mee! klik op “geef een reactie”. Uw aanvulling wordt gewaardeerd! 

Print Friendly, PDF & Email

LSP – stand van zaken

TetraHIS / VidiVici : aansluiten op LSP

Slim?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tetra stelt het aansluiten op het Landelijk Schakel Punt niet verplicht; zowel TetraHIS als VidiVici zijn volledig functioneel zonder LSP aansluiting of gebruik van UZI passen.

Mocht u besluiten aan te willen sluiten op het Landelijk Schakel Punt staan hier de stappen, bijbehorende kosten en vergoedingen genoemd:

Stap 1: aanvragen UZI passen

U vraagt zelf de UZI passen aan via deze website.
De kosten voor het aanvragen van de UZI pas(sen):

Kosten:
Tot 1 juli gratis.
Vanaf 1 juli:

 • UZI pas: € 483,- (UZI pas is 3 jaar geldig)
 • Kaartlezer: € 18,-
 • Software kaartlezer: € 66,-

Vergoedingen:
Na 1 juli worden de kosten van UZI middelen vergoed door VZVZ.

Stap 2: Aanvragen server certificaat

Om uw TetraHIS / VidiVici te kunnen gebruiken in combinatie met het LSP dient de Tetra Cluster Server (of als u een oudere server hebt, de ‘gewone’ server) voorzien te worden van een z.g. ‘servercertificaat’.

Hier staat het formulier om Tetra opdracht te geven om uw praktijk aan te sluiten.

Kosten vanaf 1 juli:

 • UZIRegister: € 522,- (3 jaar geldig)

Voor het aanvragen van het certificaat klik hier.

Vergoedingen:
Na 1 juli worden kosten server certificaat vergoed door VZVZ.

Stap 3: Aanmelden bij VZVZ

Naast het aanvragen van de UZI-middelen is het ook nodig dat er een GBZ aanvraagformulier wordt ingevuld. Middels dit formulier meldt u zich aan bij VZVZ voor aansluiten op het LSP. Wanneer VZVZ het GBZ aanvraagformulier heeft verwerkt, dan wordt de gebruikersovereenkomst teruggestuurd naar u teruggestuurd en moet u deze ondertekenen. Daarna kan technische aansluiting pas worden gerealiseerd.

Stap 4: Aansluiten praktijk

Uw praktijk dient via een ZSP provider aangesloten op internet te zijn. Meest gangbare keuze hierbij is E-Zorg.

Meer informatie
Het Servicecentrum Zorgcommunicatie heeft een aantal checklists on line gezet. Deze kunt u hier vinden.

Kosten:

 • Aansluiten op ZSP provider: zie tarieven van betreffende provider
 • Aansluiten praktijk (Tetra): Eenmalige aansluitkosten: € 1.750,- (excl. BTW)
 • Aansluiten praktijk (Tetra): Eenmalige verwerkingskosten: € 275,- (excl. BTW)
 • Aansluiten praktijk (Tetra): Jaarlijkse kosten per FTE: € 500,- (excl. BTW)

Vergoedingen:
Het antwoord hierop is niet rechtoe rechtaan te geven, maar afhankelijk van een zeer groot aantal variabelen. We verwijzen u dan ook naar de folder van de LHV om te kunnen zien voor welke vergoeding(en) uw praktijk in aanmerking komt. Deze folder vindt u hier.

Disclaimer:
Alle genoemde kosten, vergoedingen en prijzen (uitgezonderd de prijzen van Tetra) zijn onder voorbehoud.
Voor een actueel overzicht van de kosten van UZI middelen kunt u terecht bij de website van het UZI register.

Gebruik UZI pas verplicht?

Als u er voor kiest om een UZI pas te gebruiken om uw praktijk aan te sluiten op het Landelijk Schakel Punt wordt een (groot) deel van de kosten vergoed door het VZVZ. Promedico lijkt ervoor te kiezen de toegang tot Promedico (vdf) middels UZI passen te beveiligen. In dit geval worden de Promedico gebruikers die _niet_ op het Landelijk Schakel Punt willen aansluiten dus op aanzienlijke kosten gejaagd; immers vergoeding voor aanschaf UZI middelen door VZVZ is gebonden aan aansluiten op het LSP.

Een mogelijk voordeel van het gebruik van een UZI pas icm uw HIS is dat adres gegevens van patienten, die tot voor kort (soms) via Vecozo bereikbaar waren, via de webservice van SBV-Z op te vragen zijn.

Tetra verwacht dat deze door Promedico gekozen lijn op niet al te lange termijn ook door andere leveranciers gevolgd zal worden. Het gebruik van een UZI middelen is bij TetraHIS / VidiVici niet verplicht, en zal dit ook nooit worden. U hebt dit alleen nodig indien u wenst aan te sluiten op het LSP.

Print Friendly, PDF & Email

Iedere woensdagmiddag online vragen stellen.

Online vragenuurtje

Iedere woensdagmiddag tussen 12:00 en 15:00 uur digitaal spreekuur.

Vanaf vandaag bent u iedere woensdag bbbtussen twaalf en twee van harte welkom om aan te schuiven in onze digitale spreekkamer. U treft hier (in roulerende bezetting) ervaren medewerkers van Tetra (zowel support als programmeurs) aan, die al uw vragen zullen proberen te beantwoorden.

Om deel te nemen surft u naar http://cursus.tetra.nl.

U heeft geen gebruikersnaam of wachtwoord nodig; u vult alleen uw naam in om deel te kunnen nemen. Op uw computer ziet en hoort u de dienstdoende Tetra medewerker, en zo nodig een demo TetraHIS systeem. U kunt te allen tijde vragen stellen via de chat functie, en op verzoek controle over het demo systeem krijgen. Tevens bestaat de mogelijkheid (uiteraard met uw toestemming) dat de aanwezige Tetra medewerker op uw systeem mee kijkt.

Let op: in tegenstelling tot een ‘echte’ spreekkamer is er in onze digitale spreekkamer geen privacy. Iedere TetraHIS gebruiker die wil is tijdens het spreekuur van harte welkom. Het kan dus gebeuren dat tijdens een sessie meerdere mensen tegelijk meekijken. Geef dus in deze sessie nooit privacy gevoelige gegevens vrij.

Wij hopen u hiermee een leuke en nuttige aanvulling te geven op onze bestaande communicatie kanalen.

Eventuele ideeën voor verbetering zijn van harte welkom!

Print Friendly, PDF & Email

Vliegt u mee in de “TetraHIS luchtballon” ?

Afbeelding

Beste TetraHIS gebruikers,

Ook dit jaar sturen we weer de praktijk crew*  met de ” Montgolfière” de lucht in.
Deze tocht, geleid door de wind, kan op een zeer eenvoudige manier worden verdiend.
U hoeft alleen maar een praktijk aan te melden die nog geen gebruik maakt van TetraHIS.
Uiteraard krijgt u pas de kaartjes wanneer de praktijk definitief overstapt.luchtballon

Met vriendelijk groet,

Erik Tap
06-52682800 | erik.tap@tetra.nl

*per fte-normpraktijk ontvangt u 2 kaartjes; opstapplaats i.o.m. Tetra

Print Friendly, PDF & Email